بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به …

نوشته شده در موضوع فشارخون در 15 نوامبر 2016

مقدمه: در اين مطالعه شيوع کلی، سنی و جنسی فشار خون بالا و ديابت نوع 2 برآورد شد. همچنین ارتباط بعضي از عوامل خطر با ابتلای همزمان به این دو بیماری مورد ارزيابي قرار گرفت.

روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، 3000 مرد و زن 15 تا 64 ساله اصفهانی که با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌بندي همراه با خوشه‌بندي چند مرحله‌ای در بازه زمانی 1386 تا 1388 انتخاب شدند، مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عوامل خطر بالقوه مربوط به ابتلا به فشار خون بالا و دیابت و نیز وضعیت ابتلا به این بیماری‌ها برای هر آزمودني با استفاده از یک پرسش‌نامه جامع مورد سنجش و اندازه‌گيري قرار گرفت. از روش رگرسيون لجستيك چند متغيره در نرم‌افزار R ویرایش 2.13.2 برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

يافته‌ها: شيوع کلی ديابت نوع 2 برابر 6/6 درصد و شيوع کلی فشار خون بالا برابر 2/22 درصد برآورد گردید. شیوع فشار خون بالا در زنان از مردان بالاتر بود (4/22 درصد در برابر 06/22 درصد، 05/0 P). همچنین شیوع دیابت در زنان به مراتب بالاتر از مردان بود (27/8 درصد در برابر 86/4 درصد، 01/0 P). ارتباط ميان سن، جنس، شاخص توده بدني و سابقه فاميلي ابتلا به ديابت با ابتلا به ديابت معني‌دار شد. در مورد فشار خون بالا، ارتباط سن، جنس و شاخص توده بدني و مصرف سیگار معني‌دار گردید.

نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان داد که شیوع بیماری‌های دیابت و به ویژه فشار خون بالا در جامعه مورد بررسی، بالا است و در مورد هر دو بیماری شیوع در زنان بالاتر است. بخش عمده‌ای از عوامل مرتبط با ابتلا به این بیماری‌ها، متغیرهای قابل کنترل مربوط به سبک زندگی می‌باشد. بنابراين اقدامات در حوزه آموزش عمومی و پيشگيری می‌بايست در جهت ارتقای شیوه زندگی سالم در سطح جامعه همراه با توجه ویژه به زنان معطوف گردند.

واژه‌هاي كليدي: ديابت نوع 2، فشار خون بالا، شیوع، عوامل خطر، رگرسيون لجستيك چند متغيره

Article source: http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/607

نتایج جستجو فشار خون
        
N1484418982 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1417722480 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1417765965 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1391918781 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

   
13,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...9,500 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...9,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...8,700 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1356519576 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1355976865 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1352718936 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1487246534 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

   
4,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,400 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...12,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...12,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1443342877 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1352698240 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1333052538 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1470863227 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
   

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

   
23,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...3,500 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,500 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...42,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1470863133 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1470862926 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1470862751 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1496055327 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
   

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

   
42,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...42,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...42,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...22,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1486138152 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1486105480 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1496918856 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1461699695 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

   
15,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...1,200 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...25,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...12,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1461698532 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1354102036 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1437360643 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1362930855 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

   
5,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...13,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...36,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...9,900 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1356468929 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1396228355 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1396219357 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1389014153 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
   

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

   
8,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...30,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...30,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...30,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1389013519 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1319208311 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1308426929 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1316675599 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

   
32,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...15,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...15,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1331454762 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1331625995 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1331626892 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1331626239 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

   
14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   
        
N1323707994 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1484910056 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1384246299 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ... N1384066905 بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

   
14,000 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...13,100 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...3,200 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...5,800 تومان buy بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به ...
   
   

  صفحه:

 
1 2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code