(Biochemistry Froum): A blueprint of a clinical …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 10 جولای 2017

«به نام خدا»

آنالايزرهاي بيوشيمي قلب تپنده آزمايشگاه

 امروزه استفاده از دستگاه هاي اتوماتيك و روش هاي مربوط به آن براي رسيدن به كيفيت مورد نظر در سطح بالا ضروري است. به بيان ديگر، اتوماسيون براي تبديل يك آزمايشگاه كوچك به آزمايشگاه بزرگ و مدرن با كيفيت مطلوب، امري اجتناب ناپذير است. اين امر از سال 1950 با افزايش تقاضاي تست هاي متنوع آزمايشگاهي شروع شد. سپس با پيشرفت تكنيك ها و ابزارهاي مختلف، آزمايشگاه ها توانستند حجم كاري بيشتر و متنوع تري را در زمان كوتاه تر و بدون نياز به افزايش پرسنل به انجام برسانند. امروزه ‏FDA، اتوماسيون را استفاده از سيستم هاي مكانيكي كنترل شونده به وسيله كامپيوتر تعريف مي کند. ‏
   اتوآنالايزرهاي بيوشيمي با هدف بالا بردن سرعت پاسخ دهي، بهبود كيفيت نتايج، كاهش مصرف ‏reagents‏ و نيز كاهش تعداد پرسنل در آزمايشگاه ها كاربرد فراوان دارد. در اين قسمت مروري كلي بر تقسيم بندي اتوآنالايزرها و روش هاي مختلف اندازه گيري در آنها خواهيم داشت.

آنالايزرهاي بيوشيميايي دستگاه هايي هستند كه غلظت متابوليت ها، الكتروليت ها، پروتئين‌ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مايع مغزي- نخاعي ‏‎(CSF)‎‏ و ساير مايعات بدن با دقت و صحت بالا اندازه گيري مي كنند.
   مزاياي به كارگيري اين سيستم ها در آزمايشگاه عبارتند از:
   1) افزايش سرعت و حجم كاري
   2) كاهش خطاهاي انساني
   3) افزايش دقت و صحت نتايج
   4) صرفه جويي در مصرف نمونه و معرف ها
   5) دقت در تكرار آزمايش (تكرار پذير بودن آزمايش)
   6) كاهش هزينه هاي جانبي و كاهش پرسنل در آزمايشگاه
   

● انواع اتوآنالایزرهای بیوشیمی:

انواع اتوآنالایزرهای بیوشیمی از لحاظ قابلیت برنامه ریزی (Programming) :

به دودستهٔ عمده 1ـ باز Open  و 2ـ بستهClosed  تقسیم می شوند.

درسیستمهای Open اپراتور قادر است پارامترهای هر تست را تغییر داده و از کیتهای متنوع جهت دستگاه استفاده نماید.

در حالی که در سیستمهای Closed پارامتر تستها توسط سازنده ستگاه برنامه ریزی شده و قابل تغییر نمی­باشند و لذا فقط باید از کیتهای کمپانی سازنده برای دستگاه استفاده شود.

تقسيم بندي اتوآنالايزرهاي بيوشيمي براساس روش قرائت تست ها
Batch Analyzer

در اين اتوآنالايزر قرائت به صورت تست به تست انجام شده و نتايج نيز به همين صورت نشان داده مي شود. سرعت قرائت تست ها در اين نوع آنالايزرها بين 40 الي 80 تست در ساعت است.

‏Multibatch Analyzer
در اين اتوآنالايزرها  قرائت در حالت عادي به صورت تست به تست انجام مي شود، ولي امكان تعريف اجراي چند تست مختلف براي يك نمونه و به صورت متوالي نيز وجود دارد كه در اين صورت بايد از قسمت اورژانس يا برنامه ‏Stat‏ دستگاه استفاده کرد. همچنين در اين اتوآنالايزرها دستيابي به نتايج به هردو صورت يعني تست به تست يا بيمار به بيمار امكان پذير است.‏
   سرعت اين اتوآنالايزرها معمولا بين 80 الي 240 تست در ساعت است.
‏Random Access Analyzer‏ ‏
‏      در اين اتوآنالايزرها مي توان در هر زمان و براي نمونه، تست مورد نظر را انتخاب و اجرا كرد. حال آنكه رعايت هيچ گونه ترتيبي اجباري نيست. سرعت اين اتوآنالايزرها بين 100 الي 600 تست در ساعت است.

قسمت هاي تشكيل دهنده اتوآنالايزر بيوشيمي
   هردستگاه اتوآنالايزر از دو قسمت مشخص سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است.‏
   قدرت، كارايي و سادگي كار با هر دستگاه اتوآنالايزر ارتباط تنگاتنگي با نرم افزار آن دارد. وظايف مهم ذيل از ويژگي هاي نرم افزار يك دستگاه اتوآنالايزر است:
   1) شناسايي نمونه ها،‏
‏   2) شناسايي تست هاي هر نمونه،
   3) شناسايي روش هاي بيوشيمي،
   4) تعريف تست ها و متدهاي مختلف،
   5) اجراي تست ها به روش هاي مختلف،
   6) نمايش نتايج به فرم هاي متنوع روي هر خروجي دلخواه،
   7) شناسايي خطاهاي به وجود آمده در دستگاه و اعلام اخطار به اپراتور به صورت اتوماتيك،
   8) شناسايي و رفع عيب اتوماتيك دستگاه و قطعات مختلف آن،
   9) قابليت كاليبراسيون و شناسايي معرف هاي مختلف،
   10) اجراي برنامه كنترل كيفيت،
   11) پردازش سيگنال ها، انتقال داده ها و كنترل ورودي و خروجي دستگاه،
   12) سخت افراز در يك دستگاه اتوآنالايزر به دو بخش اصلي و لوازم جانبي تقسيم مي شود.
   قسمت هاي اصلي سخت افزار يك دستگاه اتوآنالايزر شامل موارد زير است:
   1) ‏UPS‏ (سيستم تامين كننده ولتاژ و جريان مورد نياز ساير قسمت ها)،
   2) مدارات الكترونيكي و كامپيوتري شامل بوردهاي كنترل، ‏CPU,Main Board‏
   3) پمپ هاي الكترومكانيكي،
   4) انواع سرنگ و پيستون،
   5) شلنگ ها و تيوب ها،
   6) انواع موتورهاي آنالوگ و ديجيتال
   7) انواع شيرهاي الكترومغناطيسي،
   8) انواع سوزن ها،
   9) انواع ربات ها،
   قسمت فتومتريك شامل:
   1) لامپ، 2) فيلترهاي نوري، 3) محل نگهداري نمونه آماده قرائت، 4) دتكتتورو 5) مدار تبديل است.
   لوازم جانبي سخت افزاري در يك دستگاه اتوآنالايزر معمولا عبارتند از:
   1) صفحه كليد،‏
‏   2) نمايشگر،
   3) چاپگر،
   4) دستگاه باركد خوان.

روش هاي اندازه گيري
روش فتومتري

براي اندازه گيري به روش فتومتري به يك منبع نور، وسيله جدا كننده طيف مورد نظر و يك آشكار ساز نياز است.
هر دستگاه اتوآنالايزر از دو قسمت مشخص سخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است. قدرت، كارايي و سادگي كار با هر دستگاه اتوآنالايزر ارتباط تنگاتنگي با نرم افزار آن دارد.‏
   منبع نور به كار رفته در دستگاه هاي آنالايزر مي تواند لامپ هاي تنگستن، هالوژن، كوارتر، دوتريوم، جيوه يا ليزر باشد. براي جداسازي طيف مورد نظر از فيلترهاي تداخلي نوري استفاده مي شود. اين فيلترها معمولا داراي پيك عبوري 30 تا 80 درصد پهناي باند 5 تا 15 درصد است.
   در اتوآنالايزرها اين فيلترهاي نوري در چرخ فيلتر ‏‎(Filter Wheel)‎‏ قرار داده شده اند و فيلتر مورد نظر در زمان مناسب توسط نرم افزاري سيستم در محل عبور نور قرار مي گيرد.

فتومتري انعكاسي
دراين روش نور منعكس شده اندازه گيري مي شود اجزاي اين سيستم همانند اجزاي سيستم فتومتري است و معمولا در اتوآنالايزرهايي كه از معرف هاي ‏‎(Reagents)‎‏ خشك استفاده مي كنند، به كار مي رود. فلوروسنس، ساطع شدن پرتوهاي الكترومغناطيسي حاصل از ماده اي است كه توسط يك منبع تشعشعي ديگر تحريك شده است. شدت نور ساطع شده (فلورسنت) رابطه مستقيم با غلظت ماده تحريك شده دارد.
‏  
   فلورومتري
در اتوماسيون و روش هاي سنجش ايمني كاربرد زيادي دارد. حساسيت آن هزار برابر بيشتر از روش هاي اسپكتروفتومتري است، اما تداخل زمينه اي ناشي از فلورسنس سرم مي تواند مشكل ساز باشد. هر چند اين مشكل را مي توان با انتخاب فيلترهاي مناسب براي جداسازي طيف مورد نظر و نيز با انتخاب رنگ فلورسنتي كه طيف تشعشعي آن از طيف مواد تداخلي متفاوت باشد، حل كرد.

 كدورت سنجي يا نفلومتري
 براي اندازه گيري كمي و كيفي رسوب حاصل از واكنش آنتي ژن آنتي بادي به كار مي رود.

‏   ISE
‏    تعداد زيادي از روش هاي الكتروشيميايي در اتوآنالايزرها به كار مي روند. كه رايج ترين آنها الكتروديون انتخابي يا ‏‎(ISE)‎‏ ‏Electrode‏ ‏Selective ‎‏ ‏Ion‏ است.

نگاهي به سيستم هاي اتوآنالايزر بيوشيمي آزمايشگاهي
خون و مايعات موجود در بدن داراي مواد مخصوصي هستند كه ماهيت آن ها اغلب متفاوت بوده و در غلظت هاي مشخصي براي ادامه حيات ضروري اند. اين مواد شامل: قندها، پروتئين ها، چربي ها، يون ها، آنزيم ها و هورمون ها و … هستند و بررسي ماهيت، مقدار و اندازه گيري و عمل اين مواد در حيطه علم بيوشيمي است. هر يك از اين مواد در بدن داراي مقدار و رنج مشخصي است كه افزايش و يا كاهش آن موجب اختلالاتي مي شود. بعضي از اين مواد به مقدار بسيار كم تا حد چند صدم ميلي گرم در هر سي سي از سرم يافت مي شود و مقدار بعضي ديگر از اين مواد حتي به ميزان چند گرم در هر ميلي ليتر مي رسد.
   اندازه گيري قند، چربي، و آنزيم ها از طريق موادي انجام مي شود كه در برخورد با مواد فوق الذكر كمپلكس رنگي تشكيل مي دهد. اين مواد كه از اين پس آن ها را به عنوان معرف نام خواهيم برد از مواد آلي يا معدني تهيه مي شوند. روش كار بدين صورت است كه حجم مشخصي از سرم بيمار را با مقدار معيني از معرف يا معرف ها (بسته به نوع تست از يك تا چند معرف متفاوت) مجاور مي كنند. ماده مورد اندازه‌گيري در مجاورت معرف، كمپلكس رنگي ايجاد مي كند كه شدت و ضعف رنگ بستگي به مقدار ماده مورد نظر در آن حجم معين از سرم دارد. برخي از اين واكنش ها احتياج به زمان و دماي معيني براي انجام واكنش و به دست آمدن رنگ دلخواه دارد. سپس مقدار رنگ ايجاد شده در دستگاه هايي به نام رنگ سنج از طريق طول موج مشخصي كه رنگ مزبور در آن طول موج حداكثر جذب نوري را داراست اندازه گرفته مي شود. بدين ترتيب كه نور به كمپلكس تابانده مي شود كه مقداري از اين نور جذب مي شود و مقداري عبور مي كند. سپس نور عبور كرده در طرف ديگر دستگاه توسط سلول هاي حساس به نور اندازه گيري مي شود و بدين طريق مقدار جذب نور توسط كمپلكس اندازه گيري شده و با انجام محاسباتي، مقدار ماده مورد اندازه گيري در هر ميلي متر مكعب خون به دست مي آيد. با پيشرفت تكنولوژي دستگاه هايي طراحي و ساخته شده كه تمامي اعمال فوق را به طور اتوماتيك و برنامه ريزي شده در مدت زمان كمتري و در حجم بسيار بالايي انجام مي دهد.
   امروزه در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي با توجه به حجم بالاي كار و دقت بالاي روش هاي اتوماتيك لزوم استفاده از اين دستگاه ها بيشتر احساس مي شود. اين دستگاه ها تحت نام عمومي اتوآنالايزر در مدل ها و سيستم هاي مختلفي به بازار عرضه شده اند.
آن چه در اين مطلب مي خوانيد، اجزاي سيستم هاي اتوآنالايزر از نوع سانتريفوژي را بررسي مي كند و به اتوآنالايزرهاي با سيستم دستي و سيستم اتوماتيك گسسته اشاره نمي كند.
حساسيت زياد دراندازه گيري اين دستگاه ها با توجه به مطالب زير الزامي است:
برخي از بيماران از قبيل افراد ديابتيك، بيماران قلبي، كليوي و … با تغييرات جزيي در مواد خون خود اغلب حياتشان به خطر افتاده و چه بسا كه يك اندازه گيري صحيح قادر به نجات جان بيماران باشد.
اندازه گيري آنزيم هاي قلبي در بيماران قلبي و سكته ها، اندازه گيري مواد سمي از قبيل اوره كراتينين در بيماران كليوي، تست هاي كبدي در بيماران كبدي و قند در افراد ديابتي بسيار حساس و ضروري است.
حال با توجه به مطالب فوق لزوم دقت در طراحي سيستم هاي اتوآنالايزر بيش از پيش مطرح مي شود. اين سيستم ها با توجه به اختلافات و تفاوت هايشان اغلب در بعضي از اصول كلي مشتركند كه به شرح زير است:
اتوآنالايزرها در وهله اول داراي قسمت رايانه اي براي ثبت، انتقال و دريافت اطلاعات هستند كه از طريق آن متصدي دستگاه اطلاعات راجع به بيماران، نوع تست‌ها، كاليبراسيون پارامترها و … را به دستگاه انتقال داده و از همان قسمت نتايج نهايي را دريافت مي كند.
سيستم داراي ظروفي براي ريختن نمونه هاي سرم بيماران، ظروفي براي معرف ها، بازوهاي متحركي براي انتقال نمونه و معرف ها به كووت هاي مخصوص براي انجام واكنش و تشكيل كمپلكس رنگي است. پس از تشكيل كمپلكس قسمت رنگ سنج دستگاه ميزان جذب نوري را اندازه گرفته و به قسمت رايانه اي انتقال مي دهد و در نهايت جواب هاي آماده، تحويل گرفته مي شود.
سيستم ها براي انجام هر تستي سوالاتي را به صورت اتوماتيك مطرح مي كنند و از طريق پاسخ اين سوالات پارامترهاي لازم براي محاسبه نتايج آزمايش را به دست مي‌آورند. اين پارامترها از روي بروشورهاي موجود در كيت هاي آزمايشگاهي توسط متصدي دستگاه و از طريق بردها به حافظه دستگاه منتقل مي شود و دستگاه براساس اين پارامترها برنامه ريزي و كنترل مي شود.
عليرغم حساسيت و دقت دستگاه ها، اين سيستم ها بايد در فواصل زماني معيني و با استفاده از سرم هاي معلوم تحت عنوان سرم كنترل كه مواد در آن ها قبلا اندازه گيري شده كنترل شوند. همچنين دستگاه ها داراي مراقبت هاي ويژه از قبيل شستشوها و … هستند كه بايستي براساس كتابچه اپراتوري عمل كرد.
عليرغم مشتركات سيستم ها، در جزييات معمولاً متفاوت عمل مي كنند. جزيياتي از قبيل: نحوه ثبت و انتقال اطلاعات، نحوه عملكرد بازوهاي متحرك و پمپ كردن مواد، شيوه مخلوط كردن معرف ها و سرم، نوع عملكرد رنگ سنج و جواب دهي.

اجزا و عملكرد اتوآنالايزر
به طور معمول يك اتوآنالايزر يك سر چرخان (روتور) دارد كه روي حلقه بيروني آن، جايگاه هاي نمونه قرار دارند. 
اين سر روتوري شبيه به روتور در سانتريفوژهاست. در حلقه داخلي روتور، جايگاه‌ها يا چاه هاي كوچكي ‏‎(Wells)‎‏ معرف قرار دارند، يك منبع نور و يك فوتودتكتور (آشكارساز نوري) هم بخش هاي مربوط به اندازه گيري سيستم را تشكيل مي دهند. نمونه و معرف با مكانيزم هاي جداگانه پي پتي، به صورت اتوماتيك درون محفظه هاي مربوط به خود در روي روتور ريخته مي شوند. محفظه ها با مرزهاي شعاعي از هم تفكيك شده اند. در يك سيستم نمونه 30 محفظه روي روتور وجود دارد. روتور با سرعت متوسط ‏rpm‏ 500 (500 دور در دقيقه) مي چرخد و نيروي سانتريفوژي حاصل، معرف ها را به يك محفظه يا چاه خارجي مي راند كه در آن عمل مخلوط شدن انجام مي شود (شكل هاي 1 و 2 را ببينيد). وقتي نمونه و معرف ها مخلوط شدند، واكنش بين آن ها آغاز مي شود. در اين حالت دستگاه اجازه مي دهد تا واكنش در دماي خاصي (به عنوان مثال 37 درجه) و در مدت زمان معيني كه براي هر تست متفاوت است انجام شود و رنگ نهايي تست ها در كووت ها ايجاد شود. سپس نور از منبع نور ثابت به كووت مي تابد و با عبور از آن به آشكارساز مي رسد، در آشكار ساز ميزان جذب نور اندازه گيري مي شود. براي هر كووت تعدادي اندازه گيري هاي متوالي انجام مي شود و متوسط نتايج در نظر گرفته مي شود.
در مدل هاي قديمي تر، در هر محفظه تنها يك نوع تست انجام مي شود. در سيستم هاي مدرن تر، با افزودن گردونه فيلتري كه توسط ميكروپروسسور كنترل مي‌شود. و با بهره گيري از سيستم مديريت داده ها و سيستم پيچيده جابجايي نمونه و معرف اين امكان به وجود آمده است كه پارامترهاي لازم براي تست هاي مختلف و تعيين زمان واكنش فيلترنوري با طول موج مناسب و نحوه محاسبات پس از خواندن شدت جذب نوري براي هر محفظه برنامه ريزي شود.
بعضي از دستگاه ها آزمايشات را به صورت انتخابي انجام مي دهند. يعني اين كه ابتدا كليه تست هاي مربوط به يك بيمار را انجام داده و سپس به سراغ نمونه بيمار بعدي مي روند كه به آن ‏batch Analyse‏ مي گويند. برخي دستگاه ها تست هاي هر نمونه را مرتب كرده و عمل مي کنند يعني اين كه مثلا ابتدا تمامي قندها را كار كرده و سپس به سراغ تمامي اوره ها و … رفته و تست ها را به صورت تك تك جوابدهي مي كنند كه به آن ‏Random Access‏ مي گويند.
بعضي از سيستم ها احتياج به كاليبراسيون روزانه داشته و برخي ديگر نياز ندارند.
با توجه به تفاسير فوق در ادامه بحث به بررسي چند نمونه از سيستم هاي اتوآنالايزر، قسمت هاي مختلف آن ها و نحوه كار با آن ها خواهيم پرداخت.

   برخي مشخصات يك اتوآنالايزر مناسب
‏   1) قدرت برنامه ريزي براي تست هاي متنوع تر و بيشتر.
   2) عدم نياز به مرتب كردن تست هاي هر نمونه جهت آزمايش
   3) سرعت بالاي انجام تست ها
   4) مصرف حداقل كاليبراتور براي كاليبراسيون دستگاه
   5) نداشتن فاضلاب مزاحم ناشي از شستشوي سيستم
   6) مصرف كمتر معرف و مواد مصرفي ديگر
   7) مصرف كمتر نمونه سرم
   8) قابل استفاده با انواع معرف هاي خارجي يا توليد داخل
   9) قابل كار در هر دو حالت ‏RandomAccess, batch‏ در ادامه به توضيح كامل يك سيستم نمونه مي پردازيم.
   اين دستگاه شامل چند قسمت اصلي است:
   1- سيني معرف يا ‏Ragent Tray‏ كه داراي تعداد ظرف با گنجايش حدود            ‏cc‏25 براي معرف ها است.
   2- سيني نمونه يا ‏Sample Tray‏ كه سرم بيماران در داخل ظرف هاي كوچكي به نام ‏cup‏ ريخته است.
   3- پمپ معرف كه داراي يك سرنگ شيشه اي براي برداشت معرف ها از سيني مربوطه مي باشد.
   4- مكنده معرف، كه توسط بازوي مكنده كه متحرك است به داخل ظروف رفته و حجم معيني از معرف را برداشت مي كند.
   5- پمپ نمونه كه توسط سرنگ شيشه اي حجم مورد نظر از نمونه را از داخل كاپ‌ها پمپ كرده و برداشت مي كند.
   6- مكنده نمونه كه توسط بازوي مكنده و متحرك داخل كاپ هاي حاوي نمونه رفته و حجم لازم از سرم را برداشت مي كند.
   7- سيني واكنش كه شامل صد كووت واكنش است. در اين كووت ها معرف و نمونه آن ها توسط حركت دوراني مخلوط شده و پس از زمان معين رنگ ايجاد مي‌شود.
   8- رنگ سنج، كه در اين قسمت به كووت ها نوري با طول موج مشخص تابانده مي شود و سپس توسط دتكتور حساس به نور ميزان جذب نوري محلول كووت اندازه‌گيري مي شود.
   9- پمپ هوا، با فشار هوا باعث برداشت محلول ها مي شود.
   10- پنكه ها، تبادل كننده حرارت داخل دستگاه با محيط بيرون هستند.
   11- قسمت رايانه اي دستگاه كه شامل بردها، نرم افزار است و وظيفه كنترل دستگاه، دريافت و انتقال اطلاعات و جواب دهي را بر عهده دارد. داراي چاپگرهاي مخصوص هم است.

 کنترل کیفی آزمایشگاه بیوشیمی بالینی

    کنترل کیفی در آنالایزرهای بیوشیمی● 

1.  کنترل کیفی سرعت مکش (Aspiration) و

کنترل سرعت تخلیه (Dispense) :

اکثر اتوآنالایزرها از یک پمپ برای برداشت نمونه­ها ، کنترلها ، استانداردها و Reagents استفاده می­کنند. و به خاطر متفاوت بودن ویسکوزیته این مواد ممکن است درمقدار مورد نظر خطا ایجاد شود که در اتوآنالایزرهای نسل جدید توسط نرم افزاری به نام Auto Diagnostic Software این خطا تصحیح شده است. از طرف دیگر سرنگ سمپلر با داشتن یک قسمت تفلونی در سر خود موجب روانی سرنگ و عدم جذب حباب هوا و غیره می شود.

نکتهٔ مهم: درستی نسبت مقدار نمونه به مقدار معرف در صحت نتایج و خطی بودن تست بسیار مهم بوده و ثابت بودن این نسبت موجب دقت بالا و تکرار پذیری نتایج می گردد.

کنترل کیفی سرنگ سمپلر : ضریب تغییرات یا C V  سمپلرهای اتوآنالایزرها حداکثر تا٪1±قابل قبول می­باشد.

 روش اجرا: کنترل دقت و صحت سمپلر نمونه وکیت در فواصل مرتب هر سه ماه  بک بار ضروری است که به دو صورت ذیل انجام می­شود: 1ـ وزنی (با استفاده از یک سمپلر دقیق) 2ـ رنگ سنجی (با استفاده از یک کنترل معتبر)

امروزه با استفاده از نرم افزارهای قوی بکاررفته در اتوآنالایزرهای بیوشیمی می توان سرعت مکش و تخلیه را بصورت اتوماتیک تنظیم نمود.

2ـ کنترل کیفی Carry Over در سیستم های فلوسلی :

Carry Over یعنی اثر یک نمونه یا انتقال یک نمونه به روی نمونه بعدی

در عمل از آنجایی که قرائت نمونه­ها در یک مسیر و بصورت متوالی انجام می گیرد ممکن است موجب بروز تداخلاتی در نمونه­های پشت سرهم گردد ، که به این پدیده Carry Over گفته

می­شود.

روش اجرا: راههای متعددی وجود دارد ولی ساده­ترین راه این است که کاپهایی سرم کنترل با غلظت بالا (High ) را به صورت یک درمیان با آب مقطر قرار داده و سپس تست اجرا شود، هرگونه افزایش جواب برای کاپهای آب مقطر به دلیل Carry Over بوده و درصد آنرا میتوان حساب نمود.

راه دیگر استفاده از سه نمونه متوالی واجرای تست می باشد، به عنوان مثال برای تست قند: نمونهٔ اول با غلظت پایین (80) و نمونه دوم با غلظت بالا (400) و نمونه سوم همان نمونه اول می­باشد، پس از قرائت نمونه­ها توسط دستگاه ، نتایج به شرح ذیل بدست آمده و Carry Over مطابق فرمول داده شده محاسبه میگرددS1=80                   s2=400               s3=85                                                              Carry over= { s3-s1}  ×100  85-80 = 5 5/80= 0.0625 × 100= 6.25                                  

                                                                                   s1

حداکثر Carry Over مجاز 1٪ می­­باشد. Carry Over را باید تا حد امکان پائین نگه داشت که این امر به کمک روشهای نوین نرم افزاری و توسط تکنولوژی سخت افزاری جدید قابل حصول است.

 

● راههای پیشگیری Carry Over

1-  شستشوی خودکار مسیر از شروع تا انتها و داخل فلوسل و پروبها 

2 –  قابلیت افزایش و یا کاهش زمان و میزان شستشوی پروبها و مسیر و فلوسل.

3 – شستشوی فلوسل و مسیر با میزان زیادی از مخلوط سرم و Reagent قبل از خوانش .

4 – استفاده از جنس مرغوب تفلون و تیوب و سرنگ در سیستمهای جدید و استفاده از مواد پوشانده سطح داخلی پروبها در سیستمهای قدیمی (مانند Traf).

5 –  حذف حباب هوا وغبار و عوامل مزاحم مانند مو ، کرک و نظیر آن از سیستم.

 

 3ـ کنترل کیفی کیتهای بیوشیمی (Reagents) :

روش اجرا: کیتها در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای در دستگاه نگهداری می شوند که این ظرفها دارای حجمهای متغییر از ml  10 الی ml 100 می­باشند. روشهایی که از یک معرف استفاده می­کنند ترجیح داشته ولی استفاده از متدهایی با 2 یا 3 معرف هم رواج دارد.

نکتهٔ مهم : در هنگام انتقال معرفها به ظروف مربوطه، دقت شود که حباب هوا و کف در روی سطح محلول ایجاد نگردد زیرا سوزن نمونه برداری در ابتدا به جای برداشتن معرف ،کفهای روی آنرا برداشت می نماید و این موضوع موجب اختلال در واکنشهای ، چند تست اولیه می گردد.

معمولاً معرفها در یخچال و حرارت مناسب 2 الی 8 درجه سانتیگراد نگهداری می­شوند و بصورت آماده قبل از انجام تست به دستگاه داده میشوند .

دربرخی دستگاهها قسمت خنک کننده در محل معرفها وجود دارد که دمای آن از 4 الی 10 درجه سانتیگراد توسط تکنولوژی بسیار بالا و دقیقی قابل تنظیم می­باشد Cooling Plate) ).

دوام محلولها تا قبل از مخلوط شدن تا تاریخ مندرج بر روی بسته بندی بوده و چنانچه محلولها مخلوط شوند ( برای متدهایی که نیاز به ترکیب معرف 1 و2 دارند) دوام آنها دردمای یخچال (2 الی 8 درجه ) 30 روز ودر دمای اتاق ( 15 الی 25 درجه ) 5 روز می­باشد. ( لطفا برای اطلاع دقیق تر از پایداری کیت ها به بروشور سازنده کیت مراجعه فرمائید )

توجه: در دستگاههایی که دارای سنسور سطح می باشند سوزن مکش ابتدا سطح محلولها را چک می­کند و در صورت خالی بودن ظرف معرف پیغام Reagent Bottle Empty می­دهد.

 4ـ کنترل کیفی محل قرائت:

محل قرائت در اتوآنالایزرها به دو قسمت تقسیم می­شوند :

1 ـ کووت: که محل واکنش همان محل قرائت است.

2 ـ فلوسل: که فقط محلی برای قرائت است و واکنش در کووت واکنش انجام می­شود و سپس محلول حاصل به فلوسل انتقال داده شده و قرائت در آن انجام می­شود.

·         کنترل کیفی کووت: کووتهای واکنش که در آن قرائت نیز صورت می­گیرد از جنس Acrylic یا P.V.C بوده و تعویض کووتها در فواصل یک ماهه ویا پس از رنگ گرفتن یا مخدوش شدن ضروری است.

·         روش شستشوی کووت:

 1) تخلیه کامل

2) شستشوی کامل بادترجنت رقیق اسیدی یا قلیایی

 3) شستشوی کامل با آب مقطر یا دیونیزه

4) خشک کردن با هوا یا پمپ خلاء

روش اجرا: اگرچه شفافیت نوری (Optical Clearity)کووتها در تمام اتوآنالایزرها به صورت اتوماتیک کنترل می شود ولی کنترل کیفی آنها با آب مقطر و قرائت جذب نوری آن ضروری است و حداکثر جذب نوری مجاز 0.02 می­باشد

 کنترل کیفی فلوسل نیز با آب مقطر انجام می شود و در صورت کدورت شستشوی اتوماتیک 10 الی 20 بار با اتانول ٪20 و سپس 20 بار شستشو با آب مقطر توصیه می­گردد.

 

5ـ کنترل کیفی دقت:Precision

کنترل دقت شامل:

1ـ Within    Run   Precision    و 2ـ Between   Run   Precision  می باشد.

روش اجرا: به وسیله یک سرم کنترل معتبر یک تست را ده بار اجرا می­کنیم و میانگین و انحراف معیار SD  و CV% را تعیین می­کنیم. این کار را می توان با ریختن نمونه در 10 کاپ مختلف و یا برداشت 10 بار از یک نمونه اجرا کرد.

CV% قابل قبول برای Within Run کمتر از ٪2.5 و برای Between Run    کمتر از 5٪ قابل قبول می باشد.

6 ـ کنترل کیفی صحت (Accuracy):

که شامل سه مرحله به شرح ذیل می­باشد:

الف) تعیین Bias

روش اجرا: با استفاده از یک سرم کنترل معتبر یک تست را با 5 بار اجرا می کنیم و میانگین جوابهای به دست آمده را تعیین نموده در رابطه زیر قرار می دهیم:

× 100{میانگین جوابهای به دست آمده – عدد مورد نظر }    Bias =

عدد مورد نظر

حداکثر Bias مجاز 2٪±می­باشد.

ب) کنترل خطی بودن Linearity Control  :

روش اجرا: از سرم کنترل معتبر High ، رقتهای 1.2 و 1.8 و …تهیه می­کنیم و تست مربوطه را روی آنها انجام داده و منحنی کالیبراسیون را رسم می کنیم. حداکثر عدم خطی بودن در غلظت 2٪±می­باشد.

ج)تست بازیابی یا Recovery Test :

روش اجرا: از سرم کنترل معتبر High و Low به نسبت مساوی با استفاده از یک سمپلر دقیق ترکیب کرده و غلظت آن را قرائت می نماییم وبا فرمول زیر%Recovery را تعیین می کنیم: به عنوان مثال X1 سرم Low و 2X سرم High می باشد وانتظار داریم غلظت میانگین آنها 150 قرائت شود ولی در عمل 146 قرائت شده است:

X1= 100, X2=200              X= 100 +200 =150

2                  

Bias = { 150 – 146 }× 100 = 2.6% Recovery exam = 100 – bias

توجه: %Recovery مجاز بالاتر از 98٪‌ می باشد.

7ـ کنترل کیفی درجه حرارت:

نکته: تنظیم دقیق و ثبات حرارت محفظه واکنش در یک دستگاه اتو آنالایزر موجب افزایش دقت وصحت و همچنین تکرار پذیری سیستم می گردد. کنترل کیفی درجه حرارت سیستم به دو بخش تقسیم می شود:

الف: کنترل دما Incubator و ب) کنترل دمای Cooling Plate  می باشد.

روش اجرا : کنترل دما به کمک یک ترمومتر دیجیتال دقیق صورت می پذیرد و حداکثر خطای مجاز برای 0.1±Incubator درجه سانتیگراد و در Cooling Plate 1±درجه سانتیگراد می باشد.

توجه شود که ابتدا دمای ترمومتر را به نزدیک حرارت مورد نظر رسانده و سپس از آن استفاده شود. به دلیل اینکه دمای محلولها ممکن است با ورود ترمومتر تغییر کند.(برای اینمنظور می توان ترمومتر رادر یخچال خنک کرد حدود 4 درجه سانتیگراد ویا با استفاده از سشوار آن را گرم نمود حدود 37 درجه سانتیگراد)

8ـ کنترل زمان واکنش:

 روش اجرا: اندازه گیری زمان واکنش به کمک تایمر استاندارد انجام می شود و حداکثر خطای مجاز٪5± میباشد.

9ـ کنترل کیفی سیستم فتومتریک:

دستگاه آناالایزر بیو شیمیایی از نظر مسیر نوری به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

1ـ Single Beam : در این نوع آنالایزر یک شعاع نوری وجود دارد و همهٔ تستها (بلانک، استاندارد، کنترل و نمونه ها) با آن اندازه گیری می­شوند.

2ـ Double Beam: در این نوع آنالایزر شعاع نوری لامپ به دو قسمت تقسیم می­شود که یکی از آنها ازکووت رفرانس و دیگری کووت نمونه عبور نموده و سپس به یک فتودتکتور برخورد می کنند.

کنترل کیفی قسمت فتومتریک دستگاه لازم است هرسال یک مرتبه توسط مهندس مربوطه و به وسیلهٔ ابزار الکترونیکی دقیق انجام گردد.

حد اکثر مقادیر مجاز در جذب نوری 2.5 ـ 0 به شرح ذیل می باشند:

Photometric Accuracy   = ± 1%             Linearity = ±0.5%

Wavelength Accuracy   = ±2nm کمتر از     Stray Light = 2%

میزان نویز فیلترها برای یک واحد جذب نوری (1A) نباید از 0.005± واحد جذب نوری بیشتر باشد.

در پایان برای اطمینان کامل از عملکرد صحیح دستگاه می توان از برنامه های Q.C. که در خود دستگاه وجود دارد استفاده نمود و یا اینکه با استفاده از نرم افزارهای Auto Diagnostic Soft Ware و Auto Calibration قسمتهای معیوب را پیدا و اصلاح کرده و دستگاه را مجدداً کالیبر نمود.

●جهت استفاده بهینه از آنالایزرهای بیوشیمی باید نکات زیر را رعایت نمود:

1ـ کنترل برنامه و پارامترهای دستگاه در فواصل هفتگی یا پس از هر تغییر یا تعویض کیت و یا پس از هر جواب اشتباه یا غیر محتمل

2ـ بازدید ظاهری قطعات و تعویض آنها در فواصل کاری معین

3ـ انجام سرویسهای دوره­ای به صورت مرتب توسط افراد مجاز ودوره دیده در کارخانهٔ سازنده دستگاه

4ـ تعویض لوله ها و تیوبینگهای دستگاه در دوره­های منظم کاری

5ـ نظافت مرتب و زمان­بندی شده دستگاه و شستشوی پروبها ـ فلوسل ـ کووت­ها و ظرف Waste

6ـ روغنکاری قسمتهای هیدرولیک و سرویس مرتب آنها

7ـ استفاده از اپراتور مشخص در هر شیفت کاری

8ـ استفاده از پایدارکننده­های ولتاژ Voltage Stabilizer و حذف تداخلهای مزاحم

9ـ توجه به بروشور نحوه کار دستگاه User Manual

10ـ توجه به رطوبت و حرارت و شرایط محیط کار دستگاه ( رطوبت: %85 – 40 دما 25 – 20 درجه سانتیگراد و دور از نور خورشید ـ گردو غبار و مواد شیمیایی زاید , لرزش و میدانهای مغناطیسی)

11ـ پیش بینی قطعات یدکی مورد لزوم: فیوز ـ لامپ ـ تیوبینگ ـ نیدلها ـ فیلترهای پاک کننده و غیره.

 

Article source: http://lms.bums.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=1097

نتایج جستجو فشار خون
               
N1484418982 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1417722480 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1417765965 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1391918781 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
     

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

     
13,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 9,500 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 9,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 8,700 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1356519576 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1355976865 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1352718936 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1487246534 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
     

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

     
4,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,400 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 12,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 12,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1443342877 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1352698240 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1333052538 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1470863227 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
     

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

     
23,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 3,500 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,500 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 42,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1470863133 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1470862926 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1470862751 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1496055327 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
     

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

     
42,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 42,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 42,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 22,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1486138152 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1486105480 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1496918856 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1461699695 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
     

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

     
15,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 1,200 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 25,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 12,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1461698532 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1354102036 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1437360643 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1362930855 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
     

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

     
5,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 13,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 36,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 9,900 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1356468929 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1396228355 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1396219357 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1389014153 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
     

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

     
8,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 30,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 30,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 30,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1389013519 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1319208311 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1308426929 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1316675599 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
     

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

     
32,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 15,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 15,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1331454762 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1331625995 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1331626892 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1331626239 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

     
14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     
               
N1323707994 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1484910056 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1384246299 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... N1384066905 (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

     
14,000 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 13,100 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 3,200 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ... 5,800 تومان buy (Biochemistry Froum): A diagram of the clinical ...
     
     

  صفحه:

 
1 2  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code