فشار خون پايين

نوشته شده در موضوع فشارخون در 10 سپتامبر 2017


 

فشار خون پايين

فشار خون شامل طيف وسيعي است. مثلاً فشار بالا
هنگام كار قلب (مرحله انقباض) مي تواند در محدوده 90 تا 240 ميلي متر جيوه
باشد. حدود يكصد سال قبل تشخيص داده شد كه فشار بالاي خون يكي از دلايل عمده
سكته و حملات قبلي مي باشد. در آن زمان تصور اين بود كه فشار خون پايين يك
عامل اصلي افسردگي و خستگي مي باشد. تعداد زيادي از مردم در انگلستان در
سالهاي 1900 بطور اشتباه درمان مي شدند. هرچند دليل محكم كه فشار خون پايين دليل
اين دو بيماري ( افسردگي و خستگي ) است وجود ندارد.

تنها گروه اندكي از مردم داراي فشار خون پايين
زير مقدار  90/66 ميلي متر جيوه مي باشند كه درمان و مداوا لازم دارند. اكثر مردم داراي فشار
خون پايين خيلي خوش شانس هستند، زيرا در ميانگين(بطور متوسط) داراي عمر
طولاني تر و بودجه بازنشستگي بهتر (بدليل خرج كمتر جهت درمان) مي باشند. اين
مقاله «فشار خون پايين» براي قوت قلب و روحيه دادن به آنهايي است كه داراي
فشار خون پايين هستند و در عين حال بايد مراقب آن نيز باشند و در تعداد بسيار
كمي از آنها با دليل ارثي است كه اين بيماري نيازمند مداوا و پيگيري پزشكي مي باشد.

فشار خون چيست؟

قلب شما خون را به تمام بدن از طريق شبكه اي از رگها
و مويرگها پمپ مي كند و سپس خون از طريق سياهرگها به قلب برمي گردد. وقتي
قلب  منقبض مي شود فشار خون در رگها  در حد بالايي است كه آنرا فشار سيستوليك
مي نامند و هنگامي كه قلب منبسط شده و از خون دوباره پر مي شود فشار در رگها
افت كرده و آنرا فشار دياستوليك مي نامند. هنگامي كه فشار خون را اندازه گيري
مي كنند هر دو فشار فوق را اندازه مي گيرند.

تغييرات فشار خون با مقدار بالا به اين بستگي دارد كه چه
كاري انجام مي دهد. پايين ترين فشار خون هنگامي رخ مي دهد كه شما خواب يا در
حال استراحت كامل هستيد. حالت سر پا بودن و ورزش كردن يا نگراني و اضطراب سبب
افزايش فشار خون مي شوند. در يك روز شايد هر يك از فشار خون هاي حد بالا
(سيستوليك) و حد پايين شما (دياستوليك) ممكن است حدود 30 تا 40 ميلي متر جيوه
تغييرات متناسب با يكديگر داشته باشد. به همين دليل هنگامي كه شما قصد داريد
فشار خون را سنجيده و ارزيابي كنيد بايد اندازه گيري ها در شرايط يكسان انجام
شود.

فشار خون بالا معادل ريسك و خطر بالا براي بيماري قلبي و
سكته مي باشد. براي مثال اينكه يك فرد با فشار خون 120/80 ميلي متر جيوه
داراي خطر پذيري بالاتري نسبت به يك فرد با فشار خون 110/70 مي باشد. به همين
دليل اين بسيار اهميت دارد كه يك فرد تلاش نمايد كه فشار خون پايين و سالمي
داشته باشد. تحقيقات موجود نشان مي دهد كه اگر فشار خون شما كمتر از 100/70
باشد خطر پذيري شما براي سكته و حملات قلبي بسيار پايين بوده و به همين دليل
بهترين فشار خون زير مقدار 100/70 مي باشد.

فشار خون نرمال چقدر است؟

تا همين اواخر، فشار خون نرمال شامل ميانگين فشار خون
مردم بود براي مثال در انگلستان ميانگين فشار خون افراد بزرگسال حدود 125/80
ميلي متر جيوه مي باشد، اگر چه اين فشار خون(125/80) يك فشار خون نرمال و
ايده آل نيست. مثال ديگر اينكه در قوم يامومامو هندي ها كه در جنگلهاي
گرمسيري ونزوئلا زندگي مي كنند و همچنان به همان سياق هزار سال پيش انسانها،
با رژيمي شامل ميوه، سبزي ها و ريشه ها با مقدار كمي گوشت زندگي مي كنند.
آنها داراي ميانگين فشار خون 96/62 ميلي متر جيوه هستند و با افزايش سن آنها
اين فشار خون افزايش نمي ياند. البته آنها داراي يك كلسترول ميانگين حدود 3.1
ميلي مول بر ليتر هستند و هيچ عارضه عروقي براي آنها ندارد.

فشار خون پايين چيست؟

اگر قوم يامومامو داراي يك فشار خون ميانگين 96/62 و
داراي نهايت سلامتي و تندرستي هستند، پس تعيين ميزان ميانگين فشار خون پايين
مشكل مي باشد. بسياري از مردمي كه داراي اين فشار خون پايين مثلاً 90/60
هستند كاملاً نرمال و خوش شانس هستند بدين دليل كه از تمامي چيزهايي كه مانند
پرخوري، نخوردن ميوه كافي و سبزي و چاقي و غيرفعالي سبب افزايش فشار خون مي
شود محافظت شده اند. هر چند تعداد كمي از مردم با فشار خون پايين وجود دارند
كه دليل اساسي براي آن وجود دارد.

تقريباً در تمامي اين موارد فشار خون هنگام بلند شدن
بخصوص بلند شدن ناگهاني بسيار پايين مي آيد. اين افت فشار هنگام ايستادن و يا
بلند شدن احتمالاً از نشانه هاي سرگيجه و ضعف مي باشد.

عموماً هنگامي كه شما بلند مي شويد خون تمايل به حركت و
جمع شدن در رگهاي پاها دارد. و اين عمل زماني متوقف مي شود كه رگهاي پاها
منقبض شده و خون كافي به سمت قلب برگشت داده مي شود و كاهشي در مقدار خون
خروجي قلب بوجود نمي آيد. اينجاست كه خون براي مغز آماده و ارسال مي شود. به
هر حال اگر در رگهاي شما خون ذخيره شود، مقدار خون كمتري توسط قلب پمپ شده و
خون كمتري به مغز مي رسد. اين دليل سرگيجه و در بعضي مردم ضعف و غش مي باشد.
اين مثال دقيقاً در محلهايي كه مردم براي مدت زيادي سرپا هستند مثل رژه و
تظاهرات و… اتفاق مي افتد. شما مي توانيد اين حالت را زماني كه بصورت
چمباتمه و يا هنگام نگاه كردن طبقه پايين كتابها و سپس بلند شدن ناگهاني
امتحان كنيد.

بنابراين اگر شما داراي فشار خون پايين و همچنين نشانه
هايي از سرگيجه و ضعف هنگام بلند شدن ناگهاني داريد، بايد فشار خونتان را
در دو حالت ايستاده و خوابيده چك نماييد. افت فشار خون هنگام بلند شدن را
فشار خون پايين وضعيتي(
postural heypotension)
مي گويند.

دلايل فشار خون پايين چيست؟

دلايل شايع عبارتند از:

ــ بيماري حاد و پيشرفته مثل خونريزي و يا عفونت شديد:

بسياري از بيماريهاي حاد با خونريزي شديد، از دست دادن
مايع بدن، عفونت يا ضربه به قلب مي تواند دليل فشار خون پايين و فشار خون 
خيلي پايين هنگام نشستن و يا ايستادن باشد. هنگامي كه اين بيماريها وجود
داشته باشند اندازه گيري ميزان فشار خون بيمار بسيار مهم است.

ــ داروهاي كاهنده فشار خون :

تقريباً تمامي داروهاي كاهنده فشار خون هيچ تأثيري بر
كاهش فشار خون  هنگام بلند شدن ندارند.تنها گروه دارويي كه بر روي فشار
ايستادن اثر مي گذارد آلفا بلاكرها هستند كه در انگلستان دوكسازولين نمونه اي
است كه استفاده مي شود. اگر شما از اين دارو استفاده مي كنيد بايد فشار
خونتان را هنگام ايستادن اندازه گرفته و ببينيد كه آيا افت فشار خون داريد يا
خير.

اگر فرد مسن و يا داراي بيماري ديابت هستيد شما داراي
زمينه افت فشار خون هنگام ايستادن هستيد و قرص ها و داروهاي مدرن ممكن است
اندكي آنرا بدتر و وخيم تر كند. اگر دچار مسموميت غذايي و يا اسهال شده
ايد مقدار زيادي از مايع بدنتان كم شده است و ممكن است قرص هاي مصرفي فشار
خونتان را بيشتر دچار افت نمايد. اگر دچار مسموميت غذايي شديد اين بسيار مهم
است كه اگر فشار خونتان زير 110/70 ميلي متر جيوه است خوردن قرصها را ترك
نماييد.

اگر دچار افت فشار خون هنگام بلند شدن هستيد و از قرص و
دارو استفاده مي كنيد، بلند شدن آهسته مي تواند شما را كمك كند. براي مثال
اينكه اگر در حالت خوابيده و درازكش هستيد، ابتدا بنشينيد و سپس با استفاده
از گرفتن يك تكيه گاه بلند شويد.

ــ بيماري نادري كه به عصبهاي كنترل كننده رگها مربوط مي
شود.

با تشكر از: مهندس حسين شيردل

 

Article source: http://yadbegir.com/main/health/low_bp.htm

نتایج جستجو فشار خون
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

   
13,900 تومان خرید دانستنیهای فشار خون /اورجینال9,500 تومان خرید مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال9,000 تومان خرید آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال8,700 تومان خرید تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

   
4,900 تومان خرید  آموزش حرفه ای شنا/اورجینال14,400 تومان خرید  تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال12,000 تومان خرید تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال12,000 تومان خرید آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
   

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

   
23,000 تومان خرید مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-5513,500 تومان خرید آموزش حرفه ای شنا/اورجینال14,500 تومان خرید مجموعه موسیقی کلاسیک42,000 تومان خرید گردنبند سنگ کوارتز آبی  H149
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
   

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

   
42,000 تومان خرید گردنبندسنگ کوارتز آبی  H14842,000 تومان خرید گردنبندسنگ کوارتز آبی  H14742,000 تومان خرید گردنبند سنگ کوارتز آبی  H14622,000 تومان خرید انگشتر استیل سنگ دلربا17  H277
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

   
15,000 تومان خرید نمک دریاچه ارومیه1,200 تومان خرید دانستنیهای دوران بارداری-55125,000 تومان خرید گردنبند تمشک12,900 تومان خرید گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

   
5,900 تومان خرید گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش)13,900 تومان خرید دانستنیهای فشار خون /اورجینال36,000 تومان خرید مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی9,900 تومان خرید آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
   

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

   
8,000 تومان خرید آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال30,000 تومان خرید ست مغناطیسی دستبند و گردنبند30,000 تومان خرید ست مغناطیسی دستبند و گردنبند30,000 تومان خرید تسبیح دلربا
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

   
32,000 تومان خرید تسبیح دلربا15,000 تومان خرید سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها15,000 تومان خرید برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان)14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

   
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
   
   
        
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
   
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
   

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

   
14,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون   -اورجینال13,100 تومان خرید کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی3,200 تومان خرید مراقب قلبتان باشید5,800 تومان خرید کاهش فشار خون بالا
   
   

  صفحه:

 
1 2 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code