انتخاب داروی فشار خون

نوشته شده در موضوع فشارخون در 11 مه 2018

دکتر محمدعلی اشرف مدرس متخصص داخلی

ده ها نوع دارو برای فشار خون بالا در بازار وجود دارد که هریک دارای منافع و مضار خاص خود می باشند. بر حسب میزان بالا بودن فشار ، پزشک یک یا چند دارو برای درمان فشار خون بالا تجویز می کند. برای فردی که دچار فشار خون بالا است یا در معرض گرفتار شدن به فشار خون بالا قرار دارد، تغییر در شیوه زندگی کمک خواهد کرد تا فشار خون کنترل شود. پیش از آغاز درمان فشار خون ، بهتر است تصوری از فرصت های موجود داشت.

تغییر شیوه زندگی

چه در راه دچار شدن به فشار خون بالا باشید (پیش فشار خون) و چه دچار فشار خون بالا ( هیپرتانسیون) باشید، می توانید از تغییرات شیوه زندگی سود ببرید که سبب پائین آمدن فشار خون می شوند. در افراد دچار پیش فشار خون فشار سیستولی ( عدد بیشتر) از 120 تا 139 میلی متر جیوه یا فشار دیاستولی ( عدد کمتر) از 80 تا 89 میلی متر جیوه متغیر است.

حتی اگر پزشک برای کنترل فشار خون، دارو هم تجویز کند، به احتمال زیاد توصیه خواهد کرد که بیمار، شیوه زندگی خود را نیز تغییر دهد. تغییرات  شیوه زندگی سبب کاهش یا حذف نیاز به دارو برای کنترل فشار خون خواهد شد. با انجام تغییرات زیر:

 • سیگار نکشیدن
 • استفاده از رژیم غذایی سالم با تمرکز بر میوه ها، سبزی ها و فرآورده ها ی لبنی کم چرب و به ویژه کنترل نمک در رژیم غذایی
 • حفظ وزن سالم
 • نرمش 30 دقیقه ای با حرکت ملایم، حتی اگر این فعالیت را در سه جلسه 10 دقیقه ای و در بیشتر روزهای هفته انجام دهید.
 • قطع یا در موارد اعتیاد، محدود کردن مصرف الکل

بیمار احتمالاً به مصرف داروهای فشار خون بالا نیاز نخواهد داشت اگر دچار پیش فشار خون باشد و از نظرات دیگر سالم باشد. اما، اگر پیش فشار خون و دیابت ، بیماری کلیه یا بیماری قلب وجود داشته باشد، ممکن است پزشک برای کاهش فشار خون و رسیدن آن به سطح مطلوب تر از داروی فشار خون بالا استفاده نماید.

داروهای مرحله I فشار خون بالا (90/140 تا 99/159)

اگر فشار خون بالا در مرحله we باشد ، فشار سیستولی حدود 140 تا 159 میلی متر جیوه و فشار دیاستولی در حدود 90 تا 99 میلی متر جیوه است. اگر هر دو عدد در این حدود باشد، فشار خون بالای مرحله we وجود دارد. نخستین تغییری که باید بیمار را انجام دهد، استفاده از تغییرات سالم شیوه زندگی است که به کاهش این ارقام کمک خواهد کرد. البته پزشک در این مرحله دارو هم تجویز خواهد کرد.

دیورتیک ها

پزشک ممکن است در مرحله نخست از داروهای افزاینده ادرار استفاده نماید. دیورتیک ها با دفع مفرط آب و سدیم از بدن تاثیر کرده و به این ترتیب فشار خون را پائین می آورند که این کار همراه تغییرات شیوه زندگی برای کنترل فشار خون کافی است. با وجودی که سه دسته دیورتیک موجود است ولی معمولاً انتخاب اول دیورتیک تیازیدی است. دیورتیک های تیازیدی به طور مشخص نسبت به سایر انواع دیورتیک ها عوارض جانبی کمتری دارند. این داروها در برابر ایجاد شرایط ناشی از وجود فشار خون بالا مانند استروک و نارسایی قلب از بیمار به شدت حفاظت می کنند.

داروهای دیگر

ممکن است دیورتیک ، تنها داروی لازم برای فشار خون بالا باشد. اما در بعضی شرایط، ممکن است پزشک داروی دیگری را توصیه نماید یا داروی دیگری به درمان بیفزاید. این گزینه ها عبارتند از:

 • مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیو تانسین (ACE). این داروها با پیشگیری از تاثیر هورمون آنژیوتانسین بر عروق خونی سبب عریض شدن رگ های خونی می شوند. آن دسته از مهار کننده های ACE که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از کاپتوپریل (CAPOTEN)،لیزینوپریل(Prinivil،Zestril) ورامیپریل(Altace)
 • بلوکرهای گیرنده آنژیوتانسینII. این داروها با مسدود ساختن تاثیر آنژیوتانسین به انبساط عروق خونی کمک می کنند. بلوکرهای گیرنده آنژیوتانسین IIکه بیشتر تجویز می شوند عبارتند از: لوزارتان (Cozaar)، المزارتان (Benicar) و والسارتان (Diovan)
 • بتا بلوکرها. این داروها با انسداد راه عبور بعضی سیگنال های عصبی و هورمونی به قلب و عروق خونی تاثیر کرده و به این ترتیب سبب کاهش فشار خون می شوند. بتا بلوکرهایی که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از متوپرولول (Lopressor،Toprolxl) نادولول (Corgard) و پنبوتولول (Levatol)
 • بلوکرهای کانال کلسیم. این داروها از ورود کلسیم به یاخته های قلب و یاخته های عضله دیواره رگ ها جلوگیری کرده و به این ترتیب سبب انبساط یاخته ها و در نتیجه کاهش فشار خون می گردند. داروهایی از این دسته که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از: آملودیپین (Norvasc)، دیلتیازم (DilacorXR،Cardizem) و نیفدیپین(Adalat، Procardia)
 • مهار کننده های رنین. رنین آنزیمی است که توسط کلیه تولید می شود و سبب ایجاد زنجیره مراحلی می گردد که به افزایش فشار خون می انجامد . آلیسکایرن (Tekturna) از میزان تولید رنین کاسته و از قدرت آن برای شروع این فرآیند می کاهد. افزودن هر یک از این داروها به درمان ، بسیار سریع تر از تجویز دیورتیک تنها سبب کاهش فشار خون می شود . این کار از خطر ایجاد عوارض ناشی از فشار خون بالا می کاهد. تجویز توام دو دارو از دسته های مختلف سبب می شود تا بیمار از مقدار کمتری از دو دارو استفاده کند که خود سبب کاهش عوارض جانبی شده و شاید هزینه کمتری داشته باشد. انتخاب داروها به صورت تجویز توام به شرایط فردی بیمار وابسته است.

فرصت درمانی در فشار خون بالا در مرحله II.

اگر فشار خون بالا ی مرحله IIوجود داشته باشد، فشار خون سیستولی برابر 160 میلی متر جیوه یا بالاتر و فشار دیاستولی برابر 100 میلی متر جیوه یا بالاتر است. در این حالت ، در شروع درمان لازم است حداقل از دو داروی فشار خون بالا استفاده شود.

مانند هیرتانسیون مرحله we ، ممکن است پزشک از یک دیورتیک تیازیدی استفاده نماید دیورتیک ها با دفع بیش از حد آب و سدیم از بدن اعمال اثر می کنند و به این ترتیب سبب پائین آمدن فشارخون می گردند. همراه داروی دیورتیک ممکن است پزشک داروهای زیر را توصیه نماید:

 • مهار کننده های ACE. این داروها با جلوگیری از تولید هورمونی که سبب تنگ شدن عروق خونی می شود به انبساط رگ های خونی کمک می کند. آن دسته از مهار کننده های ACE که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از کاپتوپریل ( Capoten) لیزینوپریل (Zestril،Prinivil)ورامیپریل(Altace)
 • بلوکرهای گیرنده آنژیوتانسینII . این داروها با پیشگیری از تاثیر هورمونی به نام آنژیوتانسین بر رگ ها سبب پهن شدن عروق خونی می شوند. آن دسته از این داروها که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از لوزارتان ( Cozaar)، المزارتان ( Benicar) و والسارتان (Diovan).
 • بتا بلوکرها. این داروها با انسداد راه عبور بعضی سیگنال ها ی عصبی و هورمونی به قلب و عروق تاثیر کرده و به این ترتیب سبب کاهش فشار خون می شوند. بتا بلوکرهایی که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از متوپرولول (Lopressor،ToprolXL) ، نادولول (Corgard) و پنبوتولول (Levatol)
 • بلوکرهای کانال کلسیم. این داروها از ورود کلسیم به یاخته های قلب و یاخته های عضله دیواره رگ ها جلوگیری کرده و به این ترتیب سبب انسباط یاخته ها و در نتیجه کاهش فشار خون می گردند. داروهایی از این دسته که بیشتر تجویز می شوند عبارتند از : آملودیپین (Norvasc)، دیلتیازم (Cardizem،  DilacorXR) و نیفدیپین (Adalat ،Procardia)
 • مهار کننده های رنین. رنین آنزیمی است که توسط کلیه تولید می شود و سبب ایجاد زنجیره مراحلی می گردد که به افزایش فشار خون می انجامد . آلیسکایرن (Tekturna) از میزان تولید رنین کاسته و از قدرت آن برای شروع این فرایند می کاهد.اگر هیچ یک از این داروها برای پائین آوردن فشار خون موثر نباشد، ممکن است پزشک داروی دیگری مانند یک آلفا بلوکر، یا داروی با اثر مرکزی یا وازودیلاتاتور تجویز نماید. این داروها قوی بوده و ممکن است نسبت به سایر داروهای فشار خون عوارض جانبی بیشتری داشته باشند. وقتی فشار خون بسیار بالا باشد، برای پیشگیری یا به تاخیر انداختن عوارضی مانند وارد آمدن صدمه به سرخ رگ ها ، نارسایی قلب یا صدمه کلیه ، کاهش سریع فشار خون بسیار با اهمیت است. معمولاً استفاده از دو دارو در تحت کنترل در آوردن فشار خون بسیار سریع تر از یک دارو اثر می کند. گاهی برای رسیدن فشار به فشار خون هدف لازم است یک داروی سوم یا تعداد بیشتری از داروها استفاده شود.

فشار خون بالا و سایر مشکلات سلامتی

فشار خون بالا غالباً در کنار سایر مشکلات سلامتی دیده می شود. اگر افزون بر فشار خون بالا، یک بیماری جدی دیگر هم وجود داشته باشد، احتمال دارد بیمار به درمان تهاجمی نیاز داشته باشد. در موارد زیر استفاده از درمان تهاجمی الزامی است:

 • نارسایی قلب
 • حمله قلبی پیشین
 • بیماری پر خطر سرخ رگ تاجی
 • بزرگی یا ضخیم شدن جدار بطن چپ
 • دیابت
 • بیماری مزمن کلیه 
 • استروک قبلی

فشار خون بالا خود خطر ابتلا به یکی از این شرایط فوق را بیشتر می کند. اگر یک یا چند مورد از این شرایط همراه بالا بودن فشار خون موجود باشد، بخت ایجاد عوارض خطرناک افزایش می یابد. استفاده از رویکرد درمانی تهاجمی تر ، خطر این عوارض را کاهش می دهد.

برای درمان این شرایط ممکن است پزشک داروی خاصی برای فشار خون بالا توصیه کند و نیز از داروهای دیگری برای بالا بودن فشار خون استفاده نماید. به عنوان مثال ، اگر در قفسه سینه (آنژین) وجود داشته باشد، ممکن است پزشک از یک بتا بلوکر استفاده کند که فشار خون را کاهش داده و نیز از درد قفسه سینه جلوگیری کرده، سرعت قلب را کم می کند و احتمال مرگ را کاهش می دهد. اگر همراه فشار خون بالا، دیابت هم موجود باشد، استفاده از یک دیورتیک به همراه یک مهار کننده ACE سبب کاهش احتمال حمله قلبی و استروک می شود. در صورتی که دیابت ، فشار خون بالا و بیماری کلیه وجود داشته باشد ممکن است لازم باشد از یک داروی دیگر مثل بلوکر گیرنده آنژیوتانسین  IIاستفاده شود.

رسیدن به فشار خون هدف

گاهش درمان فشار خون بالا دشوار است. اگر به رغم استفاده از حداقل سه نوع داروی متفاوت فشار خون بالا، که یکی از آنها باید دیورتیک باشد ، فشار خون بالا کاهش نیابد ، ممکن است هیپرتانسیون مقاوم وجود داشته باشد. هیپرتانسیون مقاوم آن فشار خونی است که نسبت به درمان مقاوم است. افرادی که دارای فشار خون بالای کنترل شده هستند و همزمان از 4 نوع داروی مختلف استفاده می کنند تا فشار خون کنترل شود نیز دچار هیپرتانسیون مقاوم هستند.

غیر معمول نیست که پیش از مشخص شدن بهترین دارو برای بیمار از چند دارو ی مختلف یا از مقادیر خوراک متفاوت استفاده شود . در واقع اگر مشخص شود چه چیزی در پس فشار خون بالای دائمی وجود دارد، این بخت وجود دارد که بیمار بتواند به کمک درمانی که موثر تر است به فشار خون هدف برسد. پایش فشار خون در خانه به پزشک کمک می کند تا مشخص کند آیا درمان موثر است و یا باید از دارویی دیگر یا مقدار بیشتری از دارو استفاده نمود. در بسیاری موارد ، استفاده توام از تغییرات شیوه زندگی و دارو به بیمار کمک می کند تا به طور موفقیت آمیز فشار خون را کنترل کند. با به دست آمدن این موفقیت ، ممکن است پزشک به تدریج ضمن پایش تاثیر آن بر کاهش فشار خون ، از میزان دارو بکاهد اما این کار نباید توسط خود بیمار صورت گیرد. ممکن است رسیدن به فشار خون مطلوب و حفظ آن مدتی طول بکشد ولی در دراز مدت این هدف به معنای عمر طولانی تر با مشکلات سلامتی کمتر است.

 

و نیز نگاه کنید به:

پیش فشار خون

فشار خون بالا

داروهای افزاینده ادرار

مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین

بلوکر گیرنده آنژیوتانسین  II

بلوکرهای کانال کلسیم

منابع

www.mayoclinic.com/health/high-blood-pressure-medication

Article source: http://pahnak.ir/Site/Articles/Detail.aspx?id=990

نتایج جستجو فشار خون
               
N1484418982 انتخاب داروی فشار خون N1417722480 انتخاب داروی فشار خون N1417765965 انتخاب داروی فشار خون N1391918781 انتخاب داروی فشار خون
     
دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه ایروبیک کودکان به صورت اورجینال آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان (دکتر روازاده) اورجینال
     

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان

تصویری -با کیفیت عالی و به زبان فارسی

آموزش قدم به قدم تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال

+مقایسه طب سنتی با طب امروزی

     
13,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 9,500 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 9,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 8,700 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1356519576 انتخاب داروی فشار خون N1355976865 انتخاب داروی فشار خون N1352718936 انتخاب داروی فشار خون N1487246534 انتخاب داروی فشار خون
     
آموزش حرفه ای شنا/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال تغذیه در اسلام از زبان دکتر روازاده/اورجینال آموزش کامل تمرینات پرورش اندام و بدنسازی/اورجینال
     

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده

سخنرانی استاد حکیم دکتر روازاده
 

آموزش پرورش اندام و بدنسازی کلیه حرکات و تمرین ها

     
4,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,400 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 12,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 12,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1443342877 انتخاب داروی فشار خون N1352698240 انتخاب داروی فشار خون N1333052538 انتخاب داروی فشار خون N1470863227 انتخاب داروی فشار خون
     
مجموعه ای کامل از دانستنیهای دوران بارداری به همراه مجموعه آموزشی کودکیار(اورجینال)-551 آموزش حرفه ای شنا/اورجینال مجموعه موسیقی کلاسیک گردنبند سنگ کوارتز آبی H149
     

کاملترین مجموعه موجود در بازار

آموزش شنای پروانه
شنای قورباغه
شنای کرال پشت
شنای آزادو...

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

     
23,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 3,500 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,500 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 42,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1470863133 انتخاب داروی فشار خون N1470862926 انتخاب داروی فشار خون N1470862751 انتخاب داروی فشار خون N1496055327 انتخاب داروی فشار خون
     
گردنبندسنگ کوارتز آبی H148 گردنبندسنگ کوارتز آبی H147 گردنبند سنگ کوارتز آبی H146 انگشتر استیل سنگ دلربا17 H277
     

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبند استیل طلایی سنگ کوارتز آبی

گردنبنداستیل طلایی سنگ کوارتز آبی

انگشتر استیل طلایی سنگ دلربا سایز17.رنگ ثابت طرح طلا ضدحساسیت

     
42,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 42,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 42,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 22,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1486138152 انتخاب داروی فشار خون N1486105480 انتخاب داروی فشار خون N1496918856 انتخاب داروی فشار خون N1461699695 انتخاب داروی فشار خون
     
نمک دریاچه ارومیه دانستنیهای دوران بارداری-551 گردنبند تمشک گردنبند رشته ای 7 سنگ معدنی
     

نمک خالص دریاچه ارومیه

شماره مجوز :155/25487

این گردنبنداز جنس گارنت بوده و ساخت کشور هند می باشد

گردنبندزیبایی از 7 سنگ سودالیت. عقیق .فیروزه . چشم ببر. امیتست ..

     
15,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 1,200 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 25,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 12,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1461698532 انتخاب داروی فشار خون N1354102036 انتخاب داروی فشار خون N1437360643 انتخاب داروی فشار خون N1362930855 انتخاب داروی فشار خون
     
گردنبند سنگ معدنی سودالیت (شفا بخش) دانستنیهای فشار خون /اورجینال مجموعه بیست و هفتم کتاب‌های پزشکی؛ هماتولوژی آموزش ایروبیک بانوان / اورجینال
     

سنگی موثر برای فشار خون بالاو تپش قلب است

دانستنیهای فشار خون و روشهای نوین درمان
 

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 100 کتاب در زمینه هماتولوژی

اندام متناسب ، بدنی سالم ، روحیه ای شاداب با ایربیک

     
5,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 13,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 36,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 9,900 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1356468929 انتخاب داروی فشار خون N1396228355 انتخاب داروی فشار خون N1396219357 انتخاب داروی فشار خون N1389014153 انتخاب داروی فشار خون
     
آموزش ورزش یوگا و مدیتیشن yoga اورجینال ست مغناطیسی دستبند و گردنبند ست مغناطیسی دستبند و گردنبند تسبیح دلربا
     

اورجینال
شماره مجوز: 155/13066

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

ست مغناطیسی دستبند و گردنبند

تسبیح دلربا 33 دانه درشت کد 10074

     
8,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 30,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 30,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 30,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1389013519 انتخاب داروی فشار خون N1319208311 انتخاب داروی فشار خون N1308426929 انتخاب داروی فشار خون N1316675599 انتخاب داروی فشار خون
     
تسبیح دلربا سیفر کال Safer Call برچسب اشعه گیر موبایل گوشیها برچسب اشعه گیر ضد اشعه موبایل سیفر کال Safer Call (ساخت آلمان) طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
     

تسبیح دلربا 101 دانه کد 10077

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

مولفه اطلاعات انرژی نوسانات فنی را ساماندهی کرده پتانسیل منفی آنرا زدوده و...

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است

     
32,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 15,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 15,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1331454762 انتخاب داروی فشار خون N1331625995 انتخاب داروی فشار خون N1331626892 انتخاب داروی فشار خون N1331626239 انتخاب داروی فشار خون
     
طرح توجیهی تولید روغن زیتون -اورجینال طرح توجیهی تولید بیسکویت و ویفر با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال طرح توجیهی تولید نوشابه های غیر الکلی و انرژی زا با قند مایع خرما -اورجینال طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه با جایگرینی قند مایع خرما به جای شکر -اورجینال
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

     
14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     
               
N1323707994 انتخاب داروی فشار خون N1484910056 انتخاب داروی فشار خون N1384246299 انتخاب داروی فشار خون N1384066905 انتخاب داروی فشار خون
     
طرح توجیهی تولید روغن تصفیه شده و چای برگ درخت زیتون -اورجینال کتاب دانستی هایی درباره بدن انسان – قلب و گردش خون - همراه با دی وی دی مراقب قلبتان باشید کاهش فشار خون بالا
     

آخرین وکاملترین ورژن طرح توجیهی تائید شده و قابل اجرا در سراسر کشور با وام بانکی

نویسنده / مترجم : آنا کلیبورن /دکتر علیرضا منجمی

مرقب قلبتان باشید

کتابی از موسسه ی ملی
قلب - ریه و خون امریکا
برای زنان

کتاب کاهش فشار خون بالا

     
14,000 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 13,100 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 3,200 تومان buy انتخاب داروی فشار خون 5,800 تومان buy انتخاب داروی فشار خون
     
     

  صفحه:

 
1 2  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code