کنترل و درمان فشار خون بالا – سایت پزشکان بدون مرز

نوشته شده در موضوع فشارخون در 22 مارس 2017

اصول كلي در فشار‌خون بالا
 فشارخون بالا يك عامل خطر قلبي‌عروقي مهم است و هرچه فشارخون بالاتر باشد، خطر سكتة مغزي و بيماري عروق كرونر قلب بيشتر خواهد بود. تقسيم‌بندي فشارخون به فشارخون طبيعي و بالاتر از طبيعي و قراردادي است. تعريف متداول فشارخون بالا براساس سطحي از فشارخون است كه براي آن، انجام اقدامات درماني توصيه مي‌شود و اين كار به وجود عوامل خطر ديگر مانند سن، ديابت و … بستگي دارد.
 به منظور تعيين فشارخون بالا در درمانگاه يا مطب و دست‌يابي به كنترل فشارخون بالا، ملاقات‌هاي مكرر و به‌كارگيري روش‌هاي استاندارد ضروري است. توجه به اندازه‌گيري فشارخون در خارج از درمانگاه(در منزل و يا پايش فشارخون ) ضرورت دارد. بيماراني از اين گونه اندازه‌گيري‌هاي(اضافي) فشارخون سود مي‌برند كه فشارخون آنها دچار نوسانات مكرر غيرمعمول مي‌شود و يا فشارخون بالاي مقاوم به درمان دارويي مبتلايند.
 هميشه همراه با تعيين افزايش فشارخون، وجود ساير عوامل خطر زمينه‌ساز بيماري قلبي عروقي را نيز مشخص كنيد. در صورت وجود هر يك از عوامل خطر‌ساز، بايد با دقت بيشتري براي مراقبت بيمار وارد عمل شد.
 اولين راه كنترل فشارخوت بالا، انجام اقدامات غيردارويي است؛ اگرچه در بعضي بيماران دارو درماني نيز مورد نياز است.
 افراد مسن‌تر مبتلا به فشارخون بالا نسبت به بيماران جوان‌تر بيشتر در معرض خطر مطلق عوارض قلب و عروقي فشارخون بالا هستند و اين افراد، حداقل در حد افراد جوان‌تر مبتلا به اين بيماري از درمان سودمي‌برند.
 ارزيابي و تشويق بيمارن براي پذيرش دارو و درمان، بخش مهمي از شروع كنترل فشارخون بالا است.
عوامل مؤثر بر پيش‌آگهي بيماري و خطر مطلق قلبي عروقي

هنگام كنترل فشارخون بالا بايد به اين عوامل خطرساز توجه كرد:
 سن و جنس،
 سابقه‌ي خانوادگي بيماري قلبي عروقي زودرس،
 سابقه‌ي فردي بيماري قلبي عروقي زودرس،
 آسيب در اعضاي هدف، مانند كليه، چشم، مغز و قلب،
 مصرف دخانيات،
 اختلال در چربي‌ خون(افزايش كلسترول تام يا LDL يا كاهش كلسترول HDL،)
 ديابت،
 چاقي،
 مصرف زياد الكل،
 كم تحركي.

اگر فشارخون بالا همراه با هر يك از عوامل خطر زمينه ساز فوق باشد، براي كنترل فشارخون بالا بايد بيشتر و سريع‌تر اقدام كرد.

 عوامل خطرساز بيماري‌هاي قلبي عروقي براي طبقه‌بندي خطر
 سطوح فشارخون سيستوليو دياستولي(درجات 3ـ1)
 مردان 55 ساله و مسن‌تر
 زنان 65 ساله و مسن‌تر
 مصرف دخانيات
 كلسترول تام بالاتر از 6/5 ميلي‌مول در ليتر
 ديابت
 سابقه‌ي خانوادگي بيماري قلبي عروقي زودرس(با شروع پيش از 60 سالگي)

آسيب عضو هدف (TOD)

•          هيپرتروفي بطن چپ(نوار قلب، اكوكارديوگرام يا گراف سادة قلب)

•          وجود پروتئين در ادرار و يا افزايش خفيف غلظت كراتينين پلاسما (177-106 ميكرومول در ليتر)

•          شواهدي براساس راديوگرافي يا اولتراسوند دال بر وجود پلاك آترواسلكرونر، كاروتيد، ايلياك، ران، و آئورت)

باريكي موضعي يا عمومي شريان‌هاي ته چشم (retinal)

بيماري‌هاي همراه فشارخون بالا (ACC)

بيماري عروق مغز

•          سكته مغزي ايسكميك

•          خونريزي مغزي

•          حملة كم‌خوني مغزي گذرا

بيماري قلبي

•          سكتة مغزي

•          دردهاي قلبي ناشي از بيماري عروق كرونر(انژين)

•          آنژيوپلاستي عروق كرونر

•          نارسايي احتقاني قلب

بيماري كليوي

•          آسيب نفرون‌ها ناشي از ديابت

•          نارسايي كليه(غلظت كراتينين پلاسما بالاتر از 177 ميكرومول در ليتر)

بيماري عروق

•          انوريسم ديسكسيون

•          بيماري شرياني نشانه‌دار

آسيب پيشرفتة شبكيه ناشي از فشارخون بالا

•          خونريزي يا اگزودا

ادم‌پاپي

ساير عوامل داراي تأثير منفي بر پيش‌آگهي بيماي عبارتند از: كلسترول HDL كاهش يافته، كلسترول LDL افزايش يافته، ميكروآلبومينوري در مبتلايان به ديابت، اختلال تحمل گلوكز، چاقي، فعاليت بدني كم، افزايش فيبرينوژن، پرخطر بودن گروه اقتصادي، اجتماعي، گروه‌هاي قومي پرخطر.

نكات مهم و مورد توجه در اندازه‌گيري فشارخون
 از فشارسنج جيوه‌اي استفاده‌كنيد. براي اطمينان از صحت كار فشارسنج عقربه‌اي، بايد آن را به‌طور مرتب با فشارسنج جيوه‌اي تنظيم‌كنيد.
 بيمار بايد آرامش داشته‌باشد و ترجيحاً براي چند دقيقه در يك اتاق ساكت بنشيند.
 اندازة بازوبند متناسب با بازوي بيمار باشد. طول كيسة هوا حداقل 80 درصد و پهناي آن حداقل 40 درصد دور قسمت مياني و بالايي بازوي فرد باشد. استفاده از بازوبند خيلي كوچك، مقادير فشارخون را به‌صورت كاذب بالا نشان‌مي‌دهد.
 بازوبند را به‌طور مناسب دور بازو بپيچيد؛ طوري‌كه وسط كيسة هوايي بازوبند بالاي شريان بازويي و لبة تحتاني بازوبند حدود 2 سانتي‌متر بالاي چين آرنج قرارگيرد.
 بايد بازوبند و بازوي بيمار با هر وضعيت بدني(نشسته، ايستاده و يا خوابيده) در محاذات قلب او قرارگيرد.
 بازوبند را در حدي بادكنيد تا نبض مچ دست را حس‌نكنيد. عددي كه در اين زمان فشارسنج نشان‌مي‌دهد را يادداشت‌كنيد. بازوبند را از هوا خالي‌كنيد؛ 30 ثانيه منتظر بمانيد و سپس بازوبند را مجدداً تا mm Hg30 بالاتر از فشاري كه موجب حس‌نشدن نبض مچ دست شده و در اندازه‌گيري قبلي تعيين شده‌است بادكنيد.
 بازوبند را به ميزان 3-2 ميليمتر جيوه در ثانيه يا كمتر خالي‌كنيد.
 نتيجة فشار سيستولي و دياستولي را ثبت‌كنيد. براي خواندن فشار دياستولي از مرحلة پنج‌ كورتكف(قطع صدا) استفاده‌كنيد. فقط درصورت ادامه‌يافتن صدا تا صفر، از مرحلة چار كورتكف(كرشدن صدا) استفاده‌كنيد.
 اندازه‌گيري مجدد فشارخون را در همان بازو 30 ثانيه به تعويق بيندازيد.
 متوسط مقدارهاي فشارخون‌هاي اندازه‌گيري شده را تعيين‌كنيد. اگر بين دو فشارخون خوانده‌شده بيش از 6 ميليمتر جيوه در سيستول يا 4 ميليمتر جيوه در دياستول اختلاف وجود داشته‌باشد يا فشارخون در اولين اندازه‌گيري بالا باشد، بيمار 5 دقيقه استراحت‌كند و فشارخون از چندين بار اندازه‌گيري شود.
 ضربان و ريتم قلب را اندازه‌گيري و ثبت‌كنيد.
توجه: فيبريلاسيون دهليزي در بيمار مبتلا به فشارخون بالا دليلي بر افزايش خطر سكتة مغزي است.
 بيماران 2 ساعت قبل از اندازه‌گيري فشارخون نبايد نوشيدني‌هاي حاوي كافئين يا سيگار مصرف‌كنند.
 در اولين ملاقات، فشارخون هر دو بازو را اندازه‌گيري‌كنيد؛ به‌ويژه اگر شواهد بيماري عروق محيطي وجود داشته‌باشد.
 حدود 5 ميليمتر جيوه تفاوت بين فشارخون دو بازو قابل قبول است. در بعضي شرايط(ديسكسيون مزمن آئورت و تنگي شريان ساب‌كلاوين)، در تمام موارد، فشارخون بايد از بازوييي اندازه‌گيري‌شود كه فشار بالاتري دارد.
 در سالمندان و بيماران ديابتي و يا در وضعيت‌هاي ديگري كه ممكن‌است كاهش خون(orthostatic hpotension) وجود داشته‌باشد، فشارخون را در دو وضعيت نشسته و ايستاده اندازه‌گيري‌كنيد.
 علاوه‌بر اندازه‌گيري فشارخون در مطب، انجام اين كار توسط خود بيمار در منزل يا از طريق پايش فشارخون در مدت 24 ساعت  ضروري‌است.
 آسيب اعضاي هدف و عوارض قلبي‌عروقي با فشارهاي اندازه‌گيري‌شده در بيرون از مطب، به‌ويژه كنترل 24 ساعتة فشارخون به‌وسيلة هولترمانيتورينگ، ارتباط نزديكي دارد.
 اگر فشارخون در منزل اندازه‌گيري‌مي‌شود بايد از تنظيم دستگاه فشارسنج و صحت نحوة اندازه‌گيري فشارخون مطمئن شد. تا 30 درصد بيماراني كه فشارخون آنها در مطب بالاست، در خارج از مطب حد قابل قبولي دارند. با داده‌هاي موجود، پيشنهادمي‌شود كه تصميم‌گيري‌هاي درماني و قضاوت دربارة پيامد بيماري براساس فشارخون اندازه‌گيري‌شده در خارج از درمانگاه انجام‌گيرد.

راهنماي مقادير تشخيصي
يكي از ويژگي‌هاي فشارخون، تغييرات وسيع خودبه‌خودي است؛ بنابراين، تشخيص فشارخون بالا بايد براساس اندازه‌گيري مكرر فشارخون در موقعيت‌هاي جداگانه باشد.
طبقه‌بندي رايج توصيه‌شده براي مقادير مختلف فشارخون در جدول شمارة 3 ارائه‌شده‌است. 

در مواردي كه فشارخون سيستولي در يك طبقه و فشار دياستولي در طبقة ديگر واقع‌مي‌‌شود، بيمار را در طبقة بالاتر فشارخون دسته‌بندي‌مي‌كنيم. به‌عنوان مثال، اگر فشار سيستولي mm/Hg160 و فشار دياستولي mm/Hg90 باشد، بيمار در دستة فشارخون بالاي متوسط طبقه‌بندي مي‌شود، يا اگر فشار سيستولي mm/Hg150 و فشار دياستولي mm/Hg120 باشد، بيمار در دستة فشارخون بالاي شديد تقسيم‌بندي‌مي‌شود.

دستورالعمل پيگيري بالغين 18 ساله و بزرگتر
براي بيماران درمان‌نشده، دستورالعمل ادارة‌ باليني پيشنهادي در ارتباط با حدود مختلف فشارخون در جدول شمارة‌ 4 ارائه شده‌است.
جدول شمارة 4:

در صورت متفاوت بودن طبقه‌بندي سيستولي و دياستولي، پي‌گيري در طول مدت كوتاه‌تر(براي مثال، فشارخون86/160 در طول يك ماه ارزيابي شود يا ارجاع شود) جايز است.

ارزيابي تشخيصي در بيماران مبتلا به فشارخون بالاي تأييد شده

تاريخچه                                                                  .                             
 مدت افزايش فشارخون و ميزان‌هاي قبلي آن،
 اثربخشي درمان كاهش فشارخون بالاي قبلي و عوارض جانبي داروي آن،
 وجود علائم ناشي از فشارخون بالاي ثانويه، مانند سردردهاي حمله‌اي، تعريق، و تپش قلب ناشي از فئوكروموسيتوم،
 سابقة‌ قبلي يا علائم فعلي معمول بيماري كم‌خوني قبلي، نارسايي قبلي، بيماري عروق مغز، و بيماري عروق محيطي يا بيماري كليوي.
 آسم، بيماري انسدادي مزمن ريوي، ديابت، اختلال چربي‌هاي خون، نقرس، و اختلال عملكرد جنسي(در مردان) يا ديگر بيماري‌هاي مهم و درمان آن‌ها.
 عوامل خطر قابل تغيير: چاقي، مصرف الكل، مصرف نمك، فعاليت بدني، مصرف دخانيات، و مصرف چربي اشباع‌شده.
 خوردن مواد پيش‌ساز فشارخون بالا: الكل، قرص‌هاي ضدبارداري، داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي، شيرين‌بيان، استروئيدها، سيلكوسپورين، ضداحتقان بيني، ضداشتها، بازدارنده‌هاي منوآمين‌اكسيداز، كوكائين، و آمفامين‌ها.
 سابقة‌ خانوادگي فشارخون بالا، ديابت، اختلال در چربي خون، سكتة‌ مغزي، بيماري زودرس عروق كرونر قلب، و بيماري كليوي.
 عوامل فردي، رواني‌اجتماعي و محيطي شامل موقعيت خانوادگي، محيط كاري و زمينة‌ آموزشي كه بر روي دوره و نتيجة درمان فشارخون بالا اثر مي‌گذارند.

معاينه فيزيكي                                                            . .   
معاينه فيزيكي كامل با توجه خاص به اين موارد:
 وجود ساير عوامل خطر قلبي‌عروقي:
افزايش وزن با محاسبة شاخص تود‌ة بدني بهتر ارزيابي مي‌شود
شاخص تودة‌ بدني بالاتر از 25 نشانة‌ افزايش وزن؛ و بالاتر از 30 نشانة‌ چاقي است.
شاخص تودة‌ بدني = وزن(kg)  تقسيم بر قد(m2)
چاقي مركزي را مي‌توان با محاسبة‌ نسبت دور كمر به دور باسن اندازه گرفت.
اين نسبت اگر در مردان از 9ر0 و در زنان از 8/0 بيشتر باشد دال‌بر چاقي مركزي است.
 سيستم قلبي‌عروقي:
اندازة‌ قلب
شواهدي دال بر نارسايي قلب
شواهدي دال بر بيماري شريان‌هاي كاروتيد، كليوي، و محيطي،   مانند فقدان نبض راني يا فمورال و يا تفاوت در لمس نبض راديال و فمورال(نبض راديال پر و قابل‌لمس، و نبض فمورال ضعيف و گاهي غيرقابل لمس است).
 ريه‌ها
وجود رال يا crackeles در قاعدة ريه‌ها
ويزينگ
 شكم
اندازة‌ كليه
ساير توده‌هاي(براي مثال آئورسيم آئورت)
سوفل در زير دنده‌ها و پهلوها(bruits)
 بررسي ته‌چشم
شريان‌هاي ته‌چشم: در ابتدا قطر رگ‌ها باريك مي‌شود(تغييرات درجة‌1) و سپس خارجي‌ترين جدار رگ، يعني ادونتيس ضخيم مي‌شود و اين تغيير به صورت thicking يا snapping ديده‌مي‌شود(تغييرات درجة 2). افزايش ضخامت جدار شريان و فشار آن روي وريد اين تغيير را به‌وجود مي‌آورد و باعث پيشرفت فشارخون بالا و پاره‌شدن عروق كوچك و ايجاد خونريزي و اگزودا در ته‌چشم مي‌شود(تغييرات درجة 3)، و ممكن‌است ادم پايي اتفاق‌افتد(تغييرات درجة 4).
 سيستم عصبي
شواهدي دال بر بيماري عصبي قبلي
 سيماي كلي كه ممكن‌است با علل فشارخون بالاي ثانويه، مانند بيماري كوشينگ سازگار باشد.

بررسي بيمار مبتلا به فشارخون بالا                                        ..
 آزمايش ادرار براي بررسي وجود خون يا پروتئين در ادرار.
 تجزية خون جهت سديم ، پتاسيم، اوره، كراتينين، اسيداوريك، گلوكز و كلسترول تام، LDL و HDL كلسترول، تري‌گليسريد(براي غربالگري اولية‌ چربي خون، ناشتابودن ضرورت ندارد).
 گرفتن نوار قلب در تعدادي از بيماران به وجود ديگر شواهد باليني بستگي دارد.
توجه: اكوكارديوگرام نسبت به نوار قلب براي شناسايي هيپرتروفي بطن چپ حساس‌تر است؛ اما تفسيرهاي آن ممكن‌است متفاوت و قابل توجه باشد.
تحقيقات بيشتر بايد براساس يافته‌هاي باليني مبتني بر سابقة‌ بيمار و معاينه بدني او و يا نتايج آزمايش‌هاي اوليه باشد. آلدوسترونيسم اوليه نسبت به آنجه كه قبلاً تصور مي‌شد شايع‌تر است و درصورت طبيعي بودن پتاسيم خون، احتمال، ابتلا به اين بيماري را نمي‌توان ردكرد. در صورت مشكوك‌شدن به فشار خون بالاي ثانوية‌ شديد، مراجعه به متخصص توصيه مي‌شود.
زمان مداخله
در تمام بيماران مبتلا به فشارخون بالا(فشار سيستولي بالاتر از 140 ميلي‌متر جيوه و يا فشار دياستولي بالاتر از 90 ميلي‌متر جيوه)، درنظر گرفتن يك برنامة‌ درماني ضروري است. اين برنامه بايد هم به كاهش فشارخون و هم به كاهش عوارض قلبي‌عروقي فشارخون بالا كمك كند. راه‌كار كنترل به ميزان خطر تهديدكنندة‌ بيمار و از اين خطر، جايگاه او در طبقه‌بندي بستگي دارد(جدول شمارة 2). در شكل شمارة‌ 1، يك برنامة‌ پيشنهادي ارائه شده‌است.
توجه: در افراد مبتلا به فشارخون بالاتر از حد طبيعي(فشار سيستولي بالاتر ازmmHg 130 و فشار دياستولي بالاتر از mmHg85 ) و بيماري ديابت با نارسايي كليه به منظور كاهش ميزان ازدست رفتن كار كليه، هرچه زودتر بايد درمان كاهش فشارخون شروع شود.
در ديگر افراد فشارخون بالاتر از حد طبيعي، درمان دارويي ضروري نيست ولي اصلاح شيوه‌هاي زندگي و اندازه‌گيري فشارخون، حداقل سالانه يك‌بار، مورد نياز است.

اهداف درمان
جوانان و ميانسالان(65 سال)                                              .
                                          .
افراد مبتلا به ديابت                                     پايين‌تر از 85/130
نارسايي كليه                                                                   .
سالمندان( 65سال)                           حداقل پايين‌تر از 90/140
توجه: چون با افزايش سن، واكنش‌هاي محافظتي قلبي‌عروقي كاهش‌مي‌يابد، لذا در افراد سالمند نسبت به افراد جوان‌تر فشارخون در موقعيت ايستاده افت بيشتري پيدامي‌كند و بهتر است قبل و بعد از درمان پاسخ فشارخون سالمندان نسبت به موقعيت ايستاده مشخص شود. به‌خصوص اگر بعد از ايستاده فشارخون سيستولي اوليه بيش از 20 ميلي‌ليتر جيوه پايين آيد، يا اگر همين مقدار كاهش با درمان ايجاد شود، بايد مراقبت‌‌هاي ويژه‌اي توصيه‌شود و انجام پذيرد.
مداخلات براي اصلاح شيوة‌ زندگي به‌منظور كاهش فشارخون بالا
 به‌منظور كنترل فشارخون بالاي تحت درمان دارويي يا بدون آن، اصلاحات شيوة‌ زندگي يك قسمت ضروري است.
 با انجام اقدامات مؤثر غيردارويي(اصلاح شيوه‌هاي زندگي)، ممكن‌است براي كنترل فشارخون بالا نيازي به داروهاي كاهش‌دهندة فشارخون نباشد و يا در صورت نياز، مقدار داروي مورد مصرف كاهش يابد.
كاهش وزن                                                                         .
اقدام به كاهش وزن اضافي در كنترل فشارخون بالا يك اولويت است و در اكثر بيماران، به‌طور متوسط 2 ميلي‌ليتر جيوه، به‌ازاي هر يك كيلوگرم كاهش وزن، فشارخون را پايين‌ مي‌آورد. در اكثر افراد داراي بيش از 10% اضافه وزن، كاهش وزن در حد 5 كيلوگرم، فشارخون را كاهش مي‌دهد. تغذية مناسب(صفحة بعد) همراه با فعاليت بدني منظم‌ به‌طور مثبت روي وزن، فشارخون و به‌طور كلي خطر قلبي‌عروقي تأثير مي‌گذارد.
فعاليت بدني منظم                                                       .
به بيماران مبتلا به فشارخون بالا در هر سني توصيه كنيد تا حداقل 30 دقيقه در بيشتر روزهاي هفته ورزش متوسط انجام دهند. اين مقدار فعاليت را مي‌توان در دفعات بيشتري با فواصل زماني كوتاه‌تري(به‌عنوان مثال 3 بار پياده‌روي به مدت 10 دقيقه در روز) انجام داد. فعاليت بدني متوسط منظم شامل مواردي مانند پياده‌روي تند،jogging، دوچرخه‌سواري، شنا، از پله بالا و پايين رفتن، باغباني فعال و كارفعال خانه‌داري است. به بيماران مبتلا به فشارخون بالا توصيه كنيد تا از تمرينات ايزومتريك مانند بلند كردن وزنه كه فشارخون را افزايش مي‌دهد خودداري كنند.
مصرف الكل                                                             .
به بيماران مبتلا به فشارخون بالا توصيه كنيد تا مصرف الكل خود را به دو بار با مقدار استاندارد يا كمتر در روز محدود كنند.
با كاهش مصرف الكل، در بعضي بيماران فشارخون به‌طور متوسل به‌ازاي هر بار كاهش نوشيدن 10 گرم الكل در روز 1 ميلي‌ليتر جيوه فشار سيستولي كاهش مي‌يابد.
مصرف نمك                                                              . 
مصرف نمك بيشتر از طريق غذاهاي فرآوري‌شده‌(آماده) است. به بيماران توصيه كنيد تا از غذاهاي فرآوري‌شدة كم‌نمك يا بدون نمك استفاده‌ كنند(كمتر از mg120 به ازاي هر g100 از مادة غذايي) و به غذاي سرسفره يا در حال پخت هم نمك اضافه نكنند. بيماران از نظر پاسخ‌دهي فشارخون به رژيم غذايي كم‌نمك متفاوتند و در افراد مسن‌تر احتمال پاسخ‌دهي بيشتر است.
مداخلات مكمل اصلاح شيوة‌ زندگي براي كاهش خطر مطلق قلبي‌عروقي

ترك سيگار             

ترك سيگار به‌تنهايي مهم‌ترين اصلاح شيوة رندگي در تمام بيماران مبتلا به فشارخون بالا است. بيماران مبتلا به فشارخون بالا و مصرف‌كنندة دخانيات در مقايسه با بيماران غيرسيگاري، 3 تا 4 برابر بيشتر در معرض خطر حملة قلبي و سكته مغزي هستند. به بيماران مؤكداً توصيه كنيد دخانيات را ترك كنند و براي آنها مشاورة مناسبي فراهم نماييد.
درمان جايگزين نيكوتين در بيماران داراي انگيزة‌ ترك دخانيات ممكن‌است مفيد باشد.

تغذية‌ مناسب                                                                  

به بيماران توصيه كنيد تا از تغذية مناسب مواد غذايي لذت ببرند؛ زيرا با تغذية مناسب، تركيبات چربي خون تنظيم مي‌شود و به كاهش وزن كنترل فشارخون كمك مي‌كند. آنها را تشويق كنيد تا از غذاهاي گياهي مانند نان، غلات، برنج، ماكاروني، سبزيجات، ميوه‌جات و حبوبات(نخود خشك‌شده، لوبيا و عدس) مقادير متوسط از گوشت لخم، ماكيان، ماهي و محصولات لبني كم‌چربي مانند ماست، شير، پنير استفاده كنند و چربي‌هاي اشباع را با مقادير متوسط از چربي‌هاي غيراشباع چندزنجيره يا تك‌زنجيره مانند روغن آفتاب‌گردان، زيتون و ماگارين‌هاي غيراشباع چندزنجيره و تك‌زنجيره جايگزين كنند.

حفظ تغيير شيوه‌هاي زندگي در درازمدت                                    

 برنامه براساس نياز فردي بيماران تهيه كنيد،
 به‌طور منظم آنها را تشويق كنيد،
 دستورات آموزشي خاص را به‌طور مكتوب تهيه كنيد،
 به‌طور منظم پيشرفت آنها را زير نظر داشته باشيد.

درمان دارويي
داروهاي كاهش‌دهندة فشارخون بالا بدون وجود تفاوت اساسي در كاهش فشارخون بين آنها در 6 گروه اصلي طبقه‌بندي مي‌شوند. براي شروع و ادامة درمان، تمام اين دادو مؤثرند.
 چگونگي احتمال خطر قلبي‌عروقي در بيمار مبتلا به فشارخون بالا،
 وجود آسيب در اعضاي هدف، بيماري باليني قلبي‌عروقي، بيماري كليوي يا ديابت،
 وجود بيماري‌هاي همراه كه مصرف گروهاي دارويي خاص كاهش‌دهندة فشار خون را تحت تأثير قرار مي‌دهند،
 تفاوت فردي در پاسخ به گروه‌هاي دارويي،
 امكان تداخل با ساير داروهاي تجويز شده،
 قوي‌بودن شواهد كاهش حوادث قلبي‌عروقي يا تجويز داروهاي اختصاصي،
 هزينه.
درصورت نبود دليلي براي انتخاب يك داروي خاص ابتدا مي‌توان از داروهاي مدر با بتابلوكرها براي درمان استفاده كرد؛ زيرا اين داروها اساس درمان در كارآزمايي‌هاي مهمي بوده‌اند كه سودمندي درمان كاهش فشارخون در ابتلا و مرگ و مير را نشان داد‌ه‌اند.
مصرف ديورتيك‌ها با دوزكم در سالمندان به شرط پايش(بررسي تمام مدت) استفاده از اين داروها در طول مدت اختلالات الكتروليتي به‌طور خاص مؤثر بوده است. نتايج اطلاعات موجود دربارة داروهاي كاهش‌دهندة فشارخون جديدتر نشان مي‌دهد كه خاصيت مهم تمام اين داروها، توانايي كاهش فشارخون بالاست.
نظربه محدوديت اطلاعات موجود دربارة آنتاگونيست‌هاي آنژيوتانسين II، مصرف اين داروها بايد به بيماراني اختصاص داده‌شود كه مصرف ACEI در آنها مفيد، اما دليل عوارض جانبي آنها مانند سرفه،‌غيرقابل تحمل است.

جدول شماره 5: انتخاب دارو در بيماراني كه علاوه بر فشارخون بالا، بيماري‌هاي همراه يا شرايط ديگري دارند

1. در حال حاضر براي درمان نارسايي قلبي از بعضي بتابلوكرها استفاده‌ مي‌شود؛ اما به علت خطرات آن، فقط بايد تحت نظارت دقيق متخصص مصرف شوند.

پيشنهاد مي‌شود زماني كه كنترل‌كننده‌هاي ACE  تحمل نمي‌شوند، به‌طور عمده از آنتاگونيست‌هاي آنژيوتانسينII استفاده‌كنيد. آنتاگونيست‌هاي آنژيوتانسين II در بيماران دچار آنژيوادما ناشي از مصرف كنترل‌كننده‌هاي ACE بايد با احتياط تجويز شود. ساير داروهاي كاهش‌دهندة‌ فشارخون(براي مثال داروهاي عمل‌كنندة‌ مركزي) گاهي در شرايط خاص مصرف مي‌شوند.

چگونگي استفاده از دارودرماني                                                             . 
اصولي كلي استفاده از داروهاي كاهش‌دهندة‌ فشارخون، غير از گروه‌هاي داروهاي خاص عبارتند از:
  شروع درمان با كمترين دوز پيشنهادي داروهاي انتخابي،
 درمان دارويي بايد به نحوي باشد كه اثرات كاهش فشارخون دارو برخلاف اثرات جانبي آن به حداكثر برسد. استفاده از تركيب‌هاي دارويي مناسب است. اگر با حداكثر دوز مجاز تجويز شده، پاسخ اوليه ناكافي باشد(درصورت عدم مشاهدة‌ عوارض جانبي)، داروي دوم از گروه ديگر با حدلقل دوز تجويز مي‌شود. اين كار بر افزايش دوز داروي اوليه ارجحيت دارد.
 اگر كاهش فشارخون با دوز كم يك دارو در حد مطلوب نباشد، درصورت تحمل مي‌توان دوز دارو را افزايش داد.(در صورت عرم مشاهده عوارض جانبي).
 اگر پاسخ اوليه نباشد، يا بيمار نتواند دارو را خوب تحمل كند، دارويي از گروه ديگر با حداقل دوز جايگزين شود.
 داروي طولاني‌اثر را انتخاب كنيد كه دوام اثر آن 24 ساعته باشد و يك‌بار در روز مصرف شود.
 به‌طور كلي، حداقل 4-3 هفته طور مي‌كشد تا پاسخ ثابتي به يك دوز مشخص دارو داده‌شود.
                               
پيگيري دارودرماني                                                                              . 
درطي تثبيت درمان توصيه مي‌شود كه بيماران در فواصل زماني مختلف(از چند روز تا 2-1 ماه) بررسي و درمان شوند و هنگامي كه درمان ثابت شد، فاصله بين ملاقات‌ها مي‌تواند طولاني‌تر شود. براي مثال هر 3 ماه براي 6 ماه اول، سپس هر 6 ماه يك‌بار براي پيگيري بيماري كافي است

جدول شمارة 7: مقادير پيشنهادي

ادامة جدول شمارة‌7:

يادداشت‌:
1. ديورتيك‌ها تيازيدي همراه با يك ديورتيك نگهدارندة‌ پتاسيم مانند آميلورايد mg 5-5ر2  در روز يا تريامترن mg 50 در روز تجويز مي‌شود.
2. اين داروها فعلاَ در ايران موجود نيست(م.).
3. تجويز كنترل‌كننده‌هاي ACE  و آنتاگونيست‌هاي آنژيوتانسين II در سالمندان و بيماران تحت درمان با ديورتيك بايد از كمترين مقدار شروع شود.
4. كمترين مقادير آملودي‌پين و فلودي‌پين به‌طور خاص در سالمندان توصيه‌ مي‌شود. فقط از نيفي‌دي‌پين‌هاي طولاني‌اثر استفاده‌شود.
5.   هيدرالازين معمولاَ فقط در تركيب با يك بتابلوكمر يا وراپاميل براي پيشگيري از واكنش‌ تاكي‌كاردي استفاده مي‌شود.

زماني كه درمان دارويي اوليه موفقيت‌آميز نباشد
اگر فشارخون برخلاف تجويز حداكثر مقدار، ار حداقل 2 داروي مناسب و بعد از يك دورة‌ قابل‌قبول(معمولاَ يك سال) بالاي 140/90 باقي بماند، موارد مطرح و قابل قبول پيگيري عبارتند از:

 احتمال فشارخون ثانويه،
 مصرف داروهاي فزايندة‌ فشارخون مانند تركيبات آدرنالين در دكونژستان‌ها يا عوامل تغذيه‌اي(رژيم غذايي) مانند نمك زيادتر از اندازه،
 مصرف الكل فراوان،
 سندرم روپوش سفيد(white cloak syndrome) كه فشارخون بيمار با ديدن پزشك و مطب افزايش مي‌يابد،
 احتمال نقص در روش اندازه‌گيري فشارخون، مانند نامناسب بودن اندازة‌ بازوبند،
 عدم استفاده از داروهاي تجويزشده،
 افزايش حجم داخل عروقي(volume oyerlaod) به‌ويژه در نارسايي كليه و عدم تجويز ميزان كافي از ديورتيك.
براي حدود 50% بيماران، درمان با تجويز فقط يك دارو مؤثر است. ميزان تأثير بيشتر گروه‌هاي دارويي مختلف پايين‌آورندة‌ فشارخون، مشابه است؛ اگرچه پاسخ فردي به هر دارو قابل پيش‌بيني نيست.
در سالمندان نسبت به جوانان، الگوي پاسخ فشارخون بالاي سيستولي سالمندان به داروهاي كاهنده ممكن‌است تفاوت داشته باشد، و به‌ويژه، پاسخ فشارخون سالمندان به بتابلوكرها ممكن‌است كافي نباشد. درمان تركيبي در بيشتر بيماران به كنترل مؤثري مي‌انجامد. معمولاَ استفاده از تركيب فقط دو دارو ضروري است؛ اما گاهي براي كنترل مطلوب فشارخون، 3 داروي مختلف مورد نياز است.

داروهايي كه مي‌توان به‌صورت تركيبي با هم به‌كاربرد:
 ديورتيك + بتابلوكر،
 ديورتيك + كنترل‌كنندة‌ ACE   يا آنتاگونيست آنژيوتانسينII  (كه در موارد وجود نارسايي قلبي نقش خاصي دارد)،
 بتابلوكر + بلوك‌كنندة‌كلسيم دهيدروپريدين(كه در موارد وجود بيماري عروق كرونر نقش خاصي دارد)،
 كنترل‌كنندة‌ACE يا آنتاگونيست آنژيونانسين II + بلوك‌كنندة‌كانال كلسيم(كه به‌ويژه در موارد وجود فشارخون بالا به همراه ديابت يا اختلال چربي خون نقش مؤثري دارد)،
 بتابلوكر + آلفابلوكر

پرهيز از تركيبات دارويي زير(به دليل ايجاد عوارض جانبي غير قابل قبول
 كنترل‌كنندة‌ ACE يا آنتاگونيست آنژيوتانسين II + ديورتيك‌هاي نگهدارندة‌ پتاسيم
 بتابلوكر + وراپاميل

پذيرش بيماران براي دريافت درمان
عدم ‌پذيرش درمان توسط بيماران يك مشكل رايج است. راه‌كارهاي حل اين مشكل عبارتند از:
 اطمينان از وجود ارتباط خوب بين پزشك و بيمار،
 تذكر به بيمار دربارة‌ پيش‌آگهي بيماري و توانايي داشتن يك زندگي طبيعي در صورت دريافت درمان مناسب و ادامة  منظم آن،
 تهية‌ دستورات آموزشي خاص به‌صورت مكتوب و مطالب آموزشي براي بيمار،
 تهية‌ راهنما و مشاوره براي هر بيمار – درگيركردن بيمار در تمام تصميم‌هاي درماني،
 توضيح دربارة‌هر نشانة‌ جديد و عوارض جانبي دارو،
 ارزيابي دقيق كيفيت زندگي بيمار،
 تقويت اقدامات غيردارويي در ملاقات‌هاي پيگيري،
 استفاده از پروندة‌ مستمر دارودرماني و درگيركردن خانوادة‌ بيمار با برنامة درماني،
 برپايي يك سيستم ثبت و تلفني فشارخون بالا براي افرادي كه در پيگيري‌هاي طولاني‌مدت مراجعه نمي‌كنند،
 ارزشيابي موانع اجتماعي اقتصادي مؤثر روي تدارك و نگهداري دارو،
 استفاده از جعبه‌هاي مخصوص كه بتوان دوزهاي منقسم دارويي را در آن قرارداد تا مانع فراموشي بيمار در مصرف دوزهاي دارو توسط بيمار شود،
 استفاده از اندازه‌گيري فشارخون در منزل،

توجه: فشارسنج و گوشي مورد استفادة بيمار در منزل براي اندازه‌گيري فشارخون بايد با دستگاه فشارسنج معمولي پزشك تنظيم شود.

يادداشت:
 درمان دارويي معمولاَ درازمدات و در طول زندگي است.
 قطع درمان دارويي بيماران مبتلا به فشارخون بالا به‌طور قطعي باعث بازگشت فوري يا در درازمدت فشار خون مي‌شود.
 پس از كنترل فشارخون بالا، ممكن‌است بتوان در بيماران مبتلا به فشارخون بالا، به‌ويژه افراد موفق در اصلاح شيوه‌هاي زندگي خود با دقت لازم ميزان يا تعداد داروهاي كاهندة‌ فشارخون بالا را به‌تدريج كم كرد.
 تمام درمان‌هاي مورد استفاده و نتايج آن‌ها بايد در پرونده‌اي به‌دقت ثبت شود.
 از ساير داروهاي مناسب كاهندة خطر بيماري ‌هاي قلبي عروقي استفاده كيند.
ديابت: كنترل مناسب ديابت، خطر بيماري عروق كوچك را كاهش مي‌دهد.
درمان كاهش‌دهندة‌كلسترول: كاهش كلسترول سرم، از خطر بيماري عروق كرونر اوليه و ثانويه مي‌كاهد.
آسپرين: در بيماران مبتلا به فشارخون بالا كه فشارخون آنها به‌طور مناسب كنترل شده‌است و در معرض خطر زياد بيماري عروق كرونر و داراي خطر خون‌ريزي معدي روده‌اي يا ساير اعضا هستند، استفاده زا مقدار كم آسپرين منطقي است.

Article source: http://www.pezeshk.us/?p=14323

مرجع دانلود کتاب

نوشته شده در موضوع فشارخون در 22 مارس 2017
مرجع دانلود کتاب


   cfa26 book مرجع دانلود کتابعنوان:  آموزش یوگا به همراه تصاویر

  af069 note مرجع دانلود کتاب  زبان:  فارسی

  1942c Publisher مرجع دانلود کتاب  نوع فایل:  موبایل/جاوا

  ed84d FileType مرجع دانلود کتاب  حجم:   947 کیلوبایت

 a2249 amizeshe%2520yuga 200x264 مرجع دانلود کتاب
 

04f0f potlood ganzenveer penseel pen vector materiaal 15 5708 مرجع دانلود کتاب توضیحات:این کتاب، کاملترین کتاب موبایل در زمینه حرکات یوگا، محل تأثیر هر حرکت، موارد درمانی، فواید و موارد منع می باشد. هدف یوگا هماهنگی بین ذهن، جسم و روح است. یوگا به شما کمک می کند تا از وضعیت بدن خود آگاه شوید.

f6da1 dl مرجع دانلود کتاب دانلود با لینک مستقیم:
 

272a1 download مرجع دانلود کتاب


16cff Pass مرجع دانلود کتاب پسوورد: www.readbook.ir

(دقت کنید همه ی حروف کوچک وارد شود)

 

» می توانید کل کتاب های موبایل سایت را در قالی یک عدد CD از اینجا سفارش داده و بعد از دریافت بسته ی پستی مبلغ آن را به مامور پست پرداخت کنید.
» برای مشاهده ی فهرست کامل کتاب های سایت اینجا را کلیک کنید.
» برای مشاهده ی راهنمای دانلود اینجا را کلیک کنید.
» برای جستجوی کتاب های سایت اینجا را کلیک کنید. 
» برای دریافت تمام کتاب های سایت به صورت پستی اینجا را کلیک کنید.

1f2a9 chshm مرجع دانلود کتاب

کلمات کلیدی: کتاب دانلود کتاب کتاب های موبایل کتاب PDF دانلود کتاب PDF مقاله دانلود مقاله دانلود رایگان کتاب

ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 29 شهريور ماه، 1391 توسط admin  

Article source: http://readbook.ir/1068/

۴۱۰: مشکل باردار نشدن و کیست تخمدان

نوشته شده در موضوع فشارخون در 16 مارس 2017

با سلام خدمت خانم دکتر

من ۲۷ سال دارم .حدود ۱۵ ماه است اقدام به بارداری کردم ولی نتیجه ای نگرفته ام .آزمایش همسرم بسیار خوب بود ولی من گاها” کیست تخمدان ساده و عقب افتادگی عادات ماهیانه دارم(کیست۳ ماه یکبار حدودا” و دوره های پریود مینیمم ۳۵ روزه ) که روند تلاش مارا با مشکل موجه می سازد.حال سوال من اینست آیا گیاه خواری به حامله شدن من کمک خواهد کرد؟ ضمنا” بنده شاغل هستم (۵ سال)و حدودا” روزی ۱۰ ساعت پشت میز مشغول کارم .آیا این باعث نازایی من شده است؟ چگونه با تغذیه درست مشکلم را حل کنم؟پاسخ دکترها به من صبر است ولی چقدر صبر کنم؟صبر کنم که هر چند ماه یکبار کیست به سراغم بیاید؟(وزنم ۶۱ کیلو است و قدم ۱۶۴ )
ضمنا” یکبار در مرداد ماه امسال تست من مثبت شد که پس از یک هفته دچار خونریزی شدم و حاملگی از بین رفت.
خانم دکتر امیدوارم به سوالم پاسخ داده شود و همچنین ممنون میشوم اگر راهنمایی کنید که پاسخ سوالم را چگونه بیابم.( درصورت امکان پاسخ را به ایمیل اینجانب نیز ارسال کنید.)
ضمنا” من به زبان انگلیسی مسلطم اگر منبعی در این خصوص باشد می توانم مطالعه کنم.
ضمنا” لطفا” طرز تهیه آب سبزی ها را نیز شرح دهید؟ خام باشد یا پخته؟

پیشاپیش سپازگزارم
شیما
.
.
.
.
پاسخ
.
.
.
.

شیمای عزیز
اگر یکبار حامله شده اید نشانه ی خوبی است برای اینکه باز هم حامله شوید. سقط جنین در حاملگی های اول و دوم گاها اتفاق میافته که مشکلی در آینده برای حاملگی ایجاد نخواهد کرد
یک تغذیه ی سالم بدون شک هم به کیستها کمک خواهد کرد و هم به سلامت بدنتون. بدنی که سالم است وظایف طبیعی خود را بهتر انجام خواهد داد. بنابراین صددر صد توصیه میکنم که یک رژیم غذایی صحیح را به همراه پیاده روی یا یوگا در پیش بگیرید. ورزش برای شما بخصوص اهمیت دارد چرا که روزی ده ساعت به گفته ی خودتون پشت میز مینشینید و این مسئله خستگی جسمی فراوانی را باعث میشود . باید حتما نرمشهایی مثل نرمش های یوگا داشته باشید که بدن بتونه نشستن را جبران کنه .
آب سبزیها باید بصورت خام باشند . این عمل توسط دستگاهی به نام آب میوه گیری انجام میشود. مطمئنا در مغازه های آب میوه گیری یا آب هویج گیری دیده اید که آب سبزی چگونه از فیبر آن جدا میشود. دستگاه آبمیوه گیری با مخلوط کن متفاوت است.
در ضمن درمورد شما توصیه میکنم از آب سبزیهایی مانند جعفری و اسفناج پرهیز کرده و آب هویج و کاهو و خیار مصرف کنید . مصرف جعفری یا اسفناج به صورت پخته یا خام و مخلوط با سبزیهای دیگر در سالاد ایرادی ندارد ولی از مصرف فراوان آنها بصورت افشره خودداری کنید

پزشکان توصیه ی درستی دارند. صبور باشید. حاملگی صورت خواهد گرفت

Share on Facebook

Article source: http://fa.zarinazar.com/?p=2287

فشار خون بالا چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

نوشته شده در موضوع فشارخون در 11 مارس 2017


فشار خون بالا چه علائمی دارد و چگونه درمان می شود؟

مجموعه: بیماری ها و راه درمان

خون دماغ و قرمزی صورت، سردرد، خواب آلودگی، سردرگمی و کما از علائم فشار خون بالا هستند.

 

قلب مانند یک پمپ طراحی شده است که خون را در داخل بدن ما به گردش در می آورد. خون از طریق شریان ها به عضلات و اندام های ما پمپ می شود.

 

پمپ ها از طریق تولید فشار کار می کنند. به عبارت ساده تر، تولید فشار بیش از حد، باعث وارد آمدن فشار به خود قلب و عروق می شود. این حالت می تواند باعث نارسایی قلبی و یا پاره شدن یکی از سرخرگ ها شود.

 

فشار خون بستگی به ترکیبی از دو عامل زیر دارد:
قلب با چه فشار و نیرویی خون را در داخل بدن به گردش در می آورد.
شریان ها به چه میزان تنگ یا سفت شده باشند.
فشار خون بالا زمانی رخ می دهد که خون مجبور باشد با فشاری بیشتر از داخل سرخرگ ها حرکت کند.
در حدود 10 میلیون نفر در بریتانیا به فشار خون بالا مبتلا هستند (تقریبا یک پنجم از جمعیت بریتانیا)

 

فشار خون طبیعی چقدر است؟
فشار خون به کمک دو عدد اندازه گیری و بیان می شود. به عنوان مثال گفته می شود که “فشار خون 120 روی 80″ یا “فشار خون 12 روی 8″.

 

عدد اول فشار خون سیستولیک است که نشان دهنده ی حداکثر فشار خونی است که بر اثر ضربان قلب در شریان ها به وجود می آید.
عدد دوم فشار خون دیاستولیک است که نشان دهنده ی حداقل فشار خون موجود در شریان هاست و زمانی را نشان می دهد که قلب در حال استراحت و پر شدن مجدد است.

واحد اندازه گیری فشار خون “میلی متر جیوه – mmHg” می باشد.

فشار خون طبیعی برابر است با 120 روی 80 میلی متر جیوه.

 

 

چه مقدار فشار خون را فشار خون بالا می نامند؟
با افزایش سن، به دلیل کاهش خاصیت ارتجاعی شریان ها، احتمال ابتلا به فشار خون بالا بیشتر می شود. لذا سن افراد یک فاکتور اساسی برای تعیین بالا بودن فشار خون افراد محسوب می شود.

 

به طور کلی افرادی که به طور مداوم فشار خون سیستولیک آنها بالای 140 میلی متر جیوه و یا فشار خون دیاستولیک آنها بالای 85 میلی متر جیوه باشد نیاز دارند که برای کاهش فشار خون خود تحت درمان قرار گیرند.

 

افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مانند سکته مغزی یا آنژین صدری قرار دارند ممکن است با فشار خون پایین تر (130 تا 140 میلی متر جیوه فشار سیستولیک و 80 تا 85 میلی متر جیوه فشار دیاستولیک) نیز تحت درمان قرار بگیرند.

 

علائم فشار خون بالا چه چیزهایی هستند؟
یکی از بزرگترین مشکلات فشار خون بالا این است که به ندرت باعث بروز علائم می شود.
این قضیه به این معناست که ممکن است تا زمانی که یکی از عوارض آن مانند سکته قلبی یا مغزی بروز نکند، فرد از بیماری خود اطلاع پیدا نکند.

 

با این وجود خون دماغ و قرمزی صورت می تواند نشانه ای از فشار خون بالا باشد.

 

فشار خون بالا می تواند باعث بروز علائم زیر شود:
سردرد
خواب آلودگی
سردرگمی
کما

 

فشار خون بالا چه عوارضی را می تواند ایجاد کند؟
آترواسکلروز (تنگ شدن عروق)
آنوریسم
سکته مغزی
حمله قلبی
نارسایی قلبی (کاهش توانایی پمپاژ خون توسط قلب)
نارسایی کلیه
آسیب دیدن چشم

 

علل فشار خون بالا چه چیزهایی هستند؟
علت فشار خون بالا در بیش از 95 درصد موارد ناشناخته است. این نوع فشار خون را “فشار خون اولیه” می نامند.

 

در 5 درصد باقی مانده یک علت زمینه ای باعث بروز فشار خون می شود که در این حالت به آن “فشار خون ثانویه” گفته می شود.

 

برخی از علل فشار خون ثانویه عبارتند از:
بیماری های مزمن کلیوی
بیماری در عروق خونی کلیه ها
مصرف بیش از حد الکل
اختلالات هورمونی
تومور غدد درون ریز

 

 

عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به فشار خون بالا چه چیزهایی هستند؟
هر کسی می تواند به فشار خون بالا مبتلا شود اما عوامل زیر می توانند خطر ابتلا به فشار خون بالا و یا خطر بروز عوارض ناشی از فشار خون بالا را بیشتر کنند:
سابقه خانوادگی
چاقی
دخانیات
دیابت نوع 1 یا 2
بیماری های کلیوی
مصرف بیش از حد الکل
مصرف بیش از حد نمک
ورزش نکردن
برخی از دارو ها مانند استروئید ها

 

چه کاری می توانم بکنم؟
بعد از رسیدن به سنین میانسالی باید اطلاع دقیقی از قد، وزن، فشار خون و سطح کلسترول خود داشته باشد.

 

اگر سابقه خانوادگی فشار خون بالا دارید باید حتما به صورت منظم فشار خون شما چک شود. در این حالت، درمان فشار خون شما قبل از بروز هر گونه عوارضی می تواند شروع شود.

 

سبک زندگی خود را تغییر دهید:
دخانیات را ترک کنید.
وزن کم کنید.
به صورت منظم ورزش کنید.
یک رژیم غذایی متنوع داشته باشید.
مشروبات الکلی مصرف نکنید.
مصرف نمک را محدود کنید.
استرس خود را کاهش دهید. برای این کار می توانید از موقعیت های استرس زا دوری کنید و یا اینکه تکنیک های تمدد اعصاب را فرا بگیرید.

 

این عوامل باعث کاهش فشار خون شما می شود.

اگر احساس می کنید فشار خون شما بالا است حتما به پزشک مراجعه کنید. ممکن است لازم باشد به صورت منظم دارو مصرف کنید. به هیچ عنوان به صورت خودسرانه دارو های فشار خون را مصرف نکنید.

 

فشار خون بالا اگر درمان نشود می تواند به عوارض جدی و خطرناکی منجر شود.

 

شما می توانید یک دستگاه فشار سنج پزشکی تهیه کنید و در خانه و به صورت منظم فشار خود را چک کنید و در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید.

 

پزشک شما چه کاری می تواند برای شما انجام دهد؟
عوامل خطر و همچنین سبک زندگی صحیح را برای شما توضیح خواهد داد.
در صورت نیاز برای شما داروهای فشار خون تجویز خواهد کرد که باید حتما به صورت منظم مصرف شوند.
اگر کنترل فشار خون شما دشوار به نظر برسد ممکن است پزشک عمومی شما، شما را به یک متخصص در زمینه فشار خون ارجاع دهد.

 

کلسترول خون
عامل مهم در تعیین خطرناک بودن فشار خون بالا، سطح کلسترول خون شماست. کلسترول بالا حساسیت عروق را به فشار خون بالا افزایش می دهد و باعث می شود که آنها بیشتر مستعد آسیب دیدن باشند.

این به آن معناست که اگر فشار خون شما نیاز به درمان داشته باشد حتما لازم است که سطح کلسترول خون شما نیز چک شود و در صورت لزوم میزان آن کاهش یابد.

در حالی که رژیم غذایی سالم، حفظ وزن مناسب و ورزش کردن می توانند در کنترل سطح کلسترول موثر باشند اما در برخی از افراد لازم است که برای کاهش سطح کلسترول داروهای خاصی تجویز و مصرف شود.

 

فشار خون بالا و تاثیر آن بر امید به زندگی
با درمان فشار خون بالا، خطر بروز عوارض آن کم شده و متوسط امید به زندگی تقریبا با افراد عادی برابر می شود.

 

اما اگر فشار خون بالا درمان نشود، به دلیل افزایش خطر بروز عوارض ناشی از آن مانند نارسایی قلبی و سکته مغزی، امید به زندگی کاهش پیدا می کند.

منبع:coca.ir

Article source: http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/symptoms-pressure2-treated.html

زخم بستر ، مراقبت ها و پیشگیری

نوشته شده در موضوع فشارخون در 08 مارس 2017

??? ???? ?? ??? ??ی ????ی ??ی? ?ی ???? ? ی?ی ?? Ԙ?ی?? ??Ԙی ?ی????? ??
???? ???ی ?? ??ی? ????ی ????? ?ی ?ی? .
??? ???? ?? ??? ??ی ??? ????ی ? Ϙ???ی?? ?? ???ی?? ?ی ??? .

????? ????? ??? ????
?? ????ی ????Ͽ

1. ????? ????? ?? ??ی??? ????ی ? ??? ?????ی ? MS ?? ?ی?? ?Ԙ??? ???ی
?? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ??? .2. ????? ?? ????ی ?????ی ??? ??
??? ?????? ??ی ?ی??
3. ????? ?? ????? ????? ?????ی ?? ?? ????ی
4. ????? ?????? ی? ????? ?ی??ی ?? ??? ??ی? ? ???? ?? ?ی???? ???? ??
??یی? ???ی? ??? ??? ?ی???? ? ی? ?? ????ی ?????? ??????? ?ی ???? .

??? ?ی??? ??? ????
?ی?? ?

?? ????ی ?? ?? ??ی?ی ????? ???ی ????ی ?? ??? ???ی ???ی ??? ???? ????
?ی?? ? ???????ی ???? ??????? ?? ??? ???? ? ??? ??ی ???? ??? ?????
???? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?ی??ی? ??? ???ی?ی ?ی ??? .

?? ???? ?? ???? ??ی?ی ???? ?ی ????? ?????ی ?? ???? ?? ???ی ???ی ?????ی
???? ??? ? ??? ???? ?ی?? ?? ??? ?ی ????? ???ی ی? ??? ????? ??? ?? ?ی??
?ی??? ??ی?? ??? ύ?? ?????? ??? ???? ???ی? .
??????ی? ????ی? ی? ?????ی ??? ???? ????ی ? ???? ?? ?????? ?? ??ی?? ???
(?یӘ?ی) ? ???ی??? ??ی? ????ی ?ی ??? .?? ????? ?? ??ی? ????ی ? ????? ??
? ????? ?? ???? ???? ??ی?? ??? ?? ??? ???? ?? ?ی??? ? ??????? ?? ???
????? ? ??? ????? ???? ???? ? ??ی? ????ی ? ??? ?ی??? ??? ? ??ی ??? .

?Ԙ??? ???? ?? ?ی? ????? ???ی?? ?? ???ی? ?? ?? ??? ?Ԙ???ی ??? ?? ?ی???
??? ??? ?? ?? ????? ??? . ی? ??? ???? ?ی ????? ??? ???? ?? ??? ????ی ??
?ی??????? ی? ??????? ?? ???? ?? ?? ??? ?????? ??? ? ?ی? ??ی?? ??ی ??ی?
?????ی ?? ?? ??? ? ??????? ?? ???ی? ???ی? .

?ی? ??? ???? ?
?Ԙ??? ????ی ?ی??? ??? ???? ?یԐی?ی ??? ?

??? ? ????. ǐ? ??? ????ی ?? ???? ??? ?????? ??? ? ???ی??? ???? ???ی
???? ??????ی ????? ?? ??? ????? ???? ? юی? ???یی ????? ?????? ???ی? ?
????ی ?????? ?????? ?? ???? ?? ????? ? ?ی ????? ?? ???? ??? ????ی
???ی?ی ??? . ???ی? ??? ǐ? ?? ????? ???ی? ??? ?????? ???? ?ی?? ??
????ی ????? ?ی ??? .

?? ????ی ?? ???
????? ??? ???? ?ی ????? ?

????ی ?ی ?? ?? ???? ????
????? ? ?ی? ????ی ??ی ???? ??ی ???????ی ? ?????ی ??? ????? ??????? ???ی
? ???? ? ???? ? ??Ҙ ?? ? ??? ? ???ی? ??? ? … ????? ??? ????ی ?ی ?????
.

????? ? ????? ??ی
??? ???? ?????? ?

????? ???ی? ?????? ????
?? ???? ????? ??? ?ی ????? ?? ???? ????ی ? ???ی ? ???ی ??? . ?? ?????
???ی ???? ? ی? ??? ? ??ی ??????? ? ?ی? ???? ?ј ? ?????? ?? ??? ???
?ی?? ??? .
?? ?ی???? ??? ? ???ی? ?ی???ی? ????? ?? ? ??? ?? ??? ??? ?? ??? .

??? ???? ??? ???? :

? ???? ?????? ???
? ???ʐ? ?? ?? ????
? ????? ????? ????? ????
? ????? ?? ??????? ???? ????? ???
? ???? ?ϐ?

???? ?????? ??? :

????? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?? ?????? ?????
? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ??? ????? ?? ??? . ????? ???
????? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ???? ? ?? ????? ??? ?? ????????? ???? ??
????? ????? ??? . ????? ????? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ???? ??? ? ǐ?
???? ??????? ??? ???? ????? ??? ??? ? ????? 15 ????? ??? ?? ??????? ????
?? ?? ?? ??? .

?????? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ????ʐ? ??? ??????? ???? ?? ???
????? ?? ???? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ???? ????? ??? ??? ?? ????
??????? ?? ? ????ʐ? ???  ??????? ????? ????? ???? ????? ???? ??
???? Ȑ????? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ??????? ???? ???? ? ????
????? ??? ??? ???? ???? ??????? ? ??? ???? ?????? ???? Ȑی?? ?? ?????
????? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ???? ?ی ??? .????? ?? ??? ???? ?????
????? ??? ?? ?????? ??ی? ????ی ????? ?? ??? ????? ???? ?? ???? ????
???? ?? ?? ????? ?????? ???? ????? ?? ??? ? ǐ? ???? ?? ????? ?? ???
????????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??????? ??? ????? ?? ????? ????? ???
? ???? ??? ???? ???? ?? ????? ??? ? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ?????
????? ? ????? ???? ??? ????? ????? ?? ??? .
 

 

???ʐ? ?? ???? :

???ʐ? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ??? ? ?? ?????? ????? ??? . ????
??? ???? ?????? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ??
???? ?? ?? ???? ? ????????? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ? ??
??? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ?????? ???? ? ???? ??? ??
???????? ???? ???? ??? .

?????? ?????? ???
???? ?? ????? :

????? ???? ????? ????? ????? ??? ??? ? ????? ?? ????? ???? . ?? ???
????? ?? ????? ???? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ??? . ?????
???? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ????? ?? ????? ??? ?????
??? ???? ??????? ??? ???? ??? . ????? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??? .
????? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ???
??? ??? ???? ??? .

???ʐ? :

???ʐ? ?? ????? ???? ???? ? ی? ???ی ?? ???ی ???? ?ی?ی?یی ??? ??????ی
????? ?? ????? ??? . ???? ???? ?? ?? ?ʐ? ?? ????? ????? ????? ??? ??
???? ?? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ????? ?Ӂ??? ?? ????? ?? ??? ??
????? 45 ???? ?? ???? ???? ??????? ?? ???? ???? ??????? ????? ? ???? ???
( ?? ??? ?? ?????? ??????? ???? ) ? ?? ????? ???? ???ʐ? ???
????? ?? ??????? ???? ????? ??? ?? ????? ???? ????? ??? ???? ??? .

???? ?ϐ? :

?????ϐ? ?? ????? ??
????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ? ???ی? ?ی ???
? ǐ? ?? ?? ? ???ی ??? ????? ?? ???? ???? ??? ȁ???? .????? ???? ??? ??
ǐ? ???? ???? ??????? ???? ?ی ????? ??? ?????ϐ? ??? .

????? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? :

? ????? ???? ???? ?? ??? ? ????? ?? ?????
? ??? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ( ???? ????? ????? ??? ???? ) ? ?????
???? ??????? .
? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ????? ??????
? ??
? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ? ?? ?Ӂ???
????? ?? ??? .
? ?????? ???? ? ?Ӂ???? ???? ???? .
? ??????? ?? ???? ?? ??? ( ?? ???? ????ϐی ? ی? ??????ی ???? ???? ????
)

????ی ?ی??? ???
????ی ? ????? ?ی??? ?? :

????? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ? ??? ????? ???? ???? ??? ?
?? ??? ????? ??? ǐ? ???? ???? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ?????????
???? ???? ??? ??? ????? ?ѐ?? ???? ? ????? ????? ???? ???? ???? ? ǐ? ??
?ی? ????? ???? ??????? ??? ?? ???? ????? ??? .
????? ?? :
ǐ? ???? ?? ??? ???? ??????? ???? ???? ??? ????? ?? ???? ? ????یϐی ?
???یϐی ? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ??? . ???
????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ????? ???? ???? ??? ? ????
?? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ??????? ??? ? ?? ???? ????? ?????
.
?? ????? ???? ?? ????? ??ی? ?? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ??? ?? ????
????? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ??ѐ ??? .

????? ????? : ǐ? ?? ?ی? ????? ?ی? ????? ???ی ???? ?ی?? ???? ??? ???
???? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ? ?ی? ??????? ???? ? ??????? ????? ? ?????
????? ??????? ????? ??? .

????? ?? ??? ????
????? ?? ???? ?

?????? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ??? .
 


????? ?????
??? ? ????? ??


?? ???? ?????
??? ?


???? ???????

1 -?? ????
???? ?? ???? ???? ?? ??? . 

???? ?? ??????
? ???ǎ???? ????? ????? ? ???? ???ǎ ? ???? ????  ????? ???
?? ???? ??? ?????? ????? ?? ???  

-A
????? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ???

– B 
??????? ???? ??????? ?? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ????
???? ?? ??? .

– C
????? ????? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ??
??? ( ?? ??? ??? ????? ??? ?? ?? ????? )  

 

2
?
???? ??? ? ???? ??? ? ???? ??? ?????? ???? ??????? ??? ???
??? .

 

– A?
????? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? .

B
?
????? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? .

C
?
ǐ? ???? ???? ?? ???? ? ????? ?????? ??? ???? ???  ?????
???? ?? ??? ?????? ??? ??????? ????ی? .

 

 A?
?? ??? ????? ??? ???? ?? ??????  ?????? ???  ?? ????? ???? .

B
????????
???? ??????? ?? ??? ???? ? ? ???? ???? ???? ???? ??? ??
????? ????? ?? ???.

C
?
ǐ? ????? 30 ????? ??? ?? ?? ???  ???? ????? ???? ???? ??
????? ?????? ??? (  ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ???
??? )  

 


 ????? ????? ??? ? ????? ??


?? ???? ????? ??? ?


???? ???????


3


?

?? ???? ????? ????? ???? ????? ?? ??? .  ???? ??? ????

?????
  ?? ?????? 
?? ??? ???? ? ???? ???? ??? ??? .

A
?
???? ?? 


?????? ?? ???? ???? .

A
? ǐ????? ?? ????? ???? ????? ??????? ???? ??? ?????
????? ?? ???? .

B
?
?? ??? ????? ???? ???? ?? ?? ??  ??? ?? ?? ????? .  

 


4- ???? ??? ??? ?? ?? ???? ??
??? ?? ?? ???? ? ?? ????? ?? ??? .

A?
?? ?? ??????? ?????? ??? ?? ȁ?????? .

B
???? ?? ???? ???? .

C?
???? ?? ??????? ???? ???? .

A

?

??? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ? ??????? ????? ???. ???
???? ??? ???? ????? ?????? ???? .

B
ǐ? ????? ????? ????? ??? ???? ???? ??? ??????? ???? ?? ???
?? ??? . ??????? ???? ?????? ???? ??? .

??Ԑ??? ?? ??? ????
:

????? ?? ????? ?? ???
??? ???? ??Ԑ??? ??? ? ?? ????? ??Ԑ??? ???? :
? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ???? ? ?? ????? ???????? ???? ??? ?????
????? .
? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? .
? ????? ?????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ???? .
???? : ?? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ??? ?? ????? ???????? ????? ????? .

?? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ?????? ????
?? ??? ????? ????? . ????? ???? ????? ??? ??? ? ???? ???? ?? ???? ??
????? ?????????? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? .
 

 

?? ????? ?? ??? ??
???? ??? ???? ???? ?

 

 

  

????? ???? :

 

 

 

 

???? ???? ?? ???? :

????? ?? ????? ???Ԑ? ???? ??? ??? ?????? ??Ԑ??? ?? ???? ?? ??? ???
???? ?????? ?? ????? ????? ? ???? ?? ??? ????? ???????? ???? ?? ?? ??? .
??? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ????? ??? ?? ???? ??? . ǐ? ????
????? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ѐ ??? ???? ?????
????? ???? ? ???????? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ????? .

?? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ??? .

?? ???ی?A – ????? ???ѐ??? ?? ?? ??? Ȑ??? ?ی ??? ?? : ???? ????? ???? ?
???? ???? ???? ???? .
?? ???ی? B ? ?????  ???ѐ??? ?? ?? ??? ?? ???? ?ی ??? ?? : ?ی? ???
???? ???? ????? .
 

 

????? ???? ? ?????
?? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ????????? ?? ??? :
?? ?????? ????? ????? ??? ??????? ???? ?? ????? ??? ??? ????? ?? ???
????ʐ? ??? ??????? ???? ??? . ???? ?? ??? ??? ????? ?????? ????? ?????
??? ?? ?? 2 ?? 5 ???? ????? ???? ( ????? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ? ??
???? ?? ????)
?? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ?? ?? ?????? 30 ????? ?? ??? ????
????? ????? ?????? ??? ? Ӂ? ??? ????? ???? ?? ????? ??? .

??? – ????? ??????? ?? ??? :
Prone Position Padding
 

????? ?? ????? ???? ??? ???? ??? 8 ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ???? ?
??? ? ??? ??? ??? ?????? .
?? : .???? ??? ??? ?? ?? ????? ??? . ?????? ???? ?? ????? ??? ??ʐ?
???? . ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ??? .

???? ???? : ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ????? ????? ??????? ???? .

  ??? ?? : ??????  ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ??? ???? ??Ԑ???
??? .

??? ?? : ??? ??? ?? ??????  ???? ???? ?? ???? ??  ??? ???? ???? ??? ?
?????? ????? ???? ?? ?????? ??? (  ????? ?? ?????? ?? ??? ???? ?? ??
??????  ??? ?? ??? ) ? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ??? ????? ???
. ???? ?? ????? ?????? ???? ?? ??? ???? . 
??? ?????? : ??? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ? ???? ?? ??? ?? ??
?? ???? ?????? ??? ??? ????? ?????? ???? .
??????? : ?? ???? ???  ?? ???? ?? ???  ???? ?????? ?? ???? ?? ???????
????? ???? ?? ?????? ???? ??? ? ??? ????? ? ????? ???? ?? ???? ??? .
??????? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? :
?  ?? ??? ? ?? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ????? 8
???? ???? ?? ??????? ???? ????? ???? .
?  ?? ???? ??????? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ? ?? ??Ԑ??? ?? ???? ?? 
? ?????? ??? ?? ??? .
?  ????? ??? ?????? ??? ????? ???? ?? ???? ????? ????? ??????? ?? ???
?? ????  .

? –  ????? ??????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ??? 
                     
 Side Position Padding
 

 

 ?? : .???? ???ی ??? ?? ?? ????? ??? . ??????
???? ?? ????? ??? ??ʐ? ???? . ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ?????
??? .
??? : ??? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ??? ??? . ???? ?? ???
????? ?? ??? ? ?? ?????? ?? ??? ????? ?????? ( ??????? ???? ) ??????
??? .
?? : ???? ? ????? ???? ?? ???? ???? ???? . ???????? ???? ?? ???? ????
???? ?????? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ? ??? ???? Ȑ??? ?? ????? ????
?? ???? ?? ??? ??? . ǐ? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ????? ?????
??? .
???? : ????? ???? ???? ???? ???? ???? .
?? ???? ????? ??? ???? : ???? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ????
???? ???? ? ???? ?? ?????? ??? .
???? : ???? ??????? ????? ????? ???? ????? .

 

?- ????? ??????? ?? ??? :
Supine (Back) Position Padding
 

 

?? : ???? ??? ??? ?? ?? ????? ??? . ?????? ???? ?? ????? ??? ??ʐ? ????
. ???? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ????? ??? .
??? : ?????? ??? ???? ?????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ????
????. ??? ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ?? ?? ??? ? ??ʐ? ????? ?? ??
??? ?? ?? ??? .
?????? : ???ϐ? ?? ???? ?? ?????? ????? ??? . ?? ?????? ????? ???? ???
????? ???? ??????? ????. ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ????
??????? ????? .

???? ?? : ?? ?????? ??? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ??
??? ????? ????? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ??? .
???? : ?? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ????
????? ??? ?? ????? ???? ?????? ?? ???? ???? ??? .
??? ???? ?????? ?? : ی? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ??
??? ????ϐ? ?? ?? ???? ? ???? ???? ???? ??? .
????? : ?? ?ی? ??? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ?????? ?? ???? ??
??????? ????? ???? ?? ?????? ???? ??? ? ??? ????? ? ??? ????? ???? ??? .

????? ???? ???? ?? ?? ????? ?????? ?? ???? ?

??????? ??? :

??????? ??? ?? ????????? ????? ?? ??? ??Ԑ??? ?? ???? ????? ???? ? ?????
?????? ? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ????? ??
?????.

??????? ?? ???? ?? ???? :

??????? ?? ?? ???? ???? ????? ?????? ????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ??
????? ?? ???? ? ?? ????? ??? ?? ??Ԑ??? ?? ??? ??? ????? ??? ?? ???? .
??????? ?? ???? ???? ???????ǁ??? ????? ?? ??? .

ǐ? ?? ???? ?? ?? ??? ??????? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ???
??? .
 ????? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??????? ???? ????? ?????? ???? ??? ?
????? ?? ??? ??? ? ǐ? ??????? ??? ?? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ??????
???? ??? ?? ????? ??? ??????? ???? . ??? ????? ?????? 2 / 1 ? ???ϐ? 30
?? 35 ????? ?? ??? .

?Ԙ?? ??ی ??ی ?ی?? ????ی ?? ??? ???ی ? ?????ی ????? . ?Ԙ?? ???ی ?? ??
??ی? ??ʘ? ?ی?ی? ? ??یی ?Ԙی? ??? ?? ?? ??? ??? ???ȍ? ??یی ???? ?? ???ی
???ǘ? ???? ???ی? ???? ??ی?? ???? ? ???? ??????? ?? ?? ? ??? ??? ?? ???
??ی???? ????? ی???? ???ی? ?ی ???? .

?Ԙ?? ?????ی :
?? ??? ??? ??? ??????? ????? ?? ??? ??ی ????? ??ی? ??? ? ????ی? ??یی?
?????? ?? ??? ??ی???? ?? ?? ???? ?? ????ی ??? ?ی?? ???? ???? .

?? ??? ???? :
1. ?Ԙ?? ???? ????? ???
2. ?Ԙ?? ?????ی ?? ?????

– ???ی? ?Ԙ ???? ?? ?? ?????ی ??? ?? ?? ?????? ????? ???? ?? ??ی ????ی
??? ???? ??? ?? ?ی????? ??ی ?یӘ (?? ???) ??ی?? ???? ?ی ???? . ?ی? ??ی??
?????? ?ی ?? ???? ??ی ???ی ????? ?? ?? ی??ی?? ????? ?ی ????? ? ???? ??
????? ???? ی? ?? ?ی?? ?? ? ???ی ?ی ???? .

? ?? ?????? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ????? ?? ?????
???? .
?ѐ? ?? ?????? ?? ???? ??? ??? ??????? ????? ???? ?????? ????? ????
????? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ?ی ??? .
???? : ????? ??? ????? ??? . ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ????
??Ԑ??? ?? ??? .
 

 
????? :
 ????? ???? ???? ??? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ??? ????? ?????
??? ??? . ǐ? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ? ???? ???? ?? ???? ????
????? ??? .
 ??? ????? ?????? ???? ??????? .???? ?????? ?? ???? ????? ??????
??????? ??? ??? ???? ?? ??? .
 ????? ?? ??? ???? ????? .
 ?????? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? .

??Ԑ??? ?? ??? ??? ???? :

 ??????? ????? ?? ????? ??ی?? ????ی ???????
????? ???? ??? . ???? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ??
??? ? ?? ???????? ??? ????? ?? ??? . ???? ?? ю?? ????? ??? ? ?????? ???
? ?????? ???? ? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ???? .

??????

????? ???? ???? ?? ???? ? ??? ?? ???? ? ????? ?? ???? ???? ?? ????ѡ ???
?? ????? ????? ?? ??? ??????? ????? ????? ?? ??? . ???? ?? ??? ?? ????
??? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ύ?? ???? ???
. ???? ??? ????? ????? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ???ǎ ???? ? ????
???? ?? ????? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ??ی? ???? ????? ???? ?? ??? ?
?????? ?? ??? . ????? ???? ?? ????? ???? .

ю?? ????? ? ??????

???? ??? ??? ???ی? ? ??????ی ???? ??ی ??? ?? ????? ??ی?ی ?ی???ی? ? ????
????ی ?ی?? ???? . ??? ??? ??ی? юی? ???یی ?????? ????? ???? ?? ???? ?ی??
? ???ی??? ? ??? ?????? ? ?ی? ??ی?ی? ?ی? ? ??????? ??ی ???ی ? ???? ???ی
? ????? ?ј??? ???ی ?ی???ی? C ?ی ???? . ??? ???ی? ?? ???? ??? ? ???ی ??
?ی ????? ??? ????ی? ??? ??? .

???ی??? ???ی : ???ی??? ???? ??? ?? ?ی ????? ???? ??? ?? ????ی ??????
???ی? . ???ی? ??? ?ی ???? ??? ??? ????ی? ?????? ???? .

??? ????? ??? ?ی ????? ??? ????ی? ???? ??ی ???? ??ی ???????ی ??? ??? .

???? ??یی ??? ی?? ? ??? ? ?ی? ???? ??ی ???? ????? ??? ?? ????ی ?? ?? ???
????? ????? ? ???ی? ?ی ??? .
?? ??ی ?ی?? ?? ???ی ?? ?ی ????? ??? ?ی??? ???? ??ی ???? ??ی ???????ی ???
??? . ??? ????? ?? ??? ???? ? ???ی ????ی ????? ???ی? ??? ??? ??? ???ی?
?ی? ????? ????? ? ?ی???ی? ? ???? ????ی ???ی ???? ?ی?? ??? ?? ??ی??? ???
. ??? ?ی? ????? ?? ??? ????? ???? ? ?????? ???? ??? ?? ?Ԙ??? ?ی???ی
????? ?ی ???? .

??????? ???? ???
??Ԑ??? ?? ??? ??? ???? 

????? ???? :

? ????? ???? ???? ??? ?? ?? ????? ?????? ???? ?? ????? ???? ????? ??? .

? ?? ?Ԙ?? ??ی ?ی?? ی? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ??????
??????? ???? .
? ?? ????? ?????? ???? ??????? ( ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ??
????? ??? ???? ????? ??? ??????? ???ی ????? ?? ??? )
? ??????? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ???? . ??? ?????
???? ?? ?? ??ѐ ????? .
? ?? ????? ????? ????? ( ?ǁ??? ) ??????? ???? .
? ???? ?? ???? ?? ????? ? ???? ????? ????? ????? ???? ?? ????? ?? ?????
???? ????? ??? .
? ?? ?? ??? ???? ( ?? ??? ) ??????? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ??
??? . ??ߍ? ??? ?ی?? ???? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ??? ?? ??? .

? ??? ??????? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??? . ????? ??? ????? ???? ?? ?????
???? ??????? ??? ?? ??? ? ???? ???? ???? ?ی??? ??? ?? ?? ???? .
? ????? ?????? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ?? 15 ????? ?? ???
????? ?????? ????? ???? .
? ǐ? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ??????? ????
? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ???
.

????? ????? :

? ?? ???? ?????? ??? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? ? ????? ?????? ???? ??
???? ?? ??? ?????? ????? ?? ??? ? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??
??? .
? ??? ??? ??????? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ????? ??? .
? ???? ?? ??? ???? ? ???? ??? ??????? ?? ???? ??? ????? .
? ????? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ?????? .
? ????? ???? ??? ???? ??????? ????? .
? ?? ??? ?? ???????? ?? ?? ??? ?????? ??????? ??? ????? ???? ?? ??? ????
????? ?????? ?????? ???? ????? ??? ? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ??? .
? ?ѐ? ?ی??? ??ی ?ی?? ی? ??? ??ی?? ???? ? ??? ??ی??ی ???ی ?????یی ? ??
?? ???? ???? .

????? :

????ی? ???ی? ?????ی ??? ???? ? ???ی ?? Ș?ѐی?ی ی? ???? ???? ?? ?????ی?
????? ??? ? ?ی? ???? ??????? ?ی? ?ی ???? :

1. ????? ?????? ??ی? :

– ?????? ????ی ? ?????? ?????
– ???ی? ?? ?Ԙی ????
– ?????ی? ??? ?? ?????? ?ی? ?ی????? ? ?? ???? ???? ??? .
– ?? ??یی? ???ی? ????? ?? 2 ???? ی???? ? ?? ???? ??? ???? ??? ???ی?ی
??ی? .
– ?? ?Ԙ ???? ??????? ??? ?? ?ی ????? ???? ?? ?? ????ی ??? ???? (??ی
????ʐی?? ? ????ی ???????ی) ???? ??? .
– ?Ԙ?? ??ی ?ی?? ?? ?ی ????? ??? ???? ???? ?? ???ی? ????? ?ی??? ??? ?
?? ????ی?? ??? ????? ?? ???ی? ??ی???? ??? ? ??ی?? ?? ????? ??? .
– ?????? ????? ??ی ?ی??? ?Ԙ ???? ? ی? ?? ??????? ?? ???? ?? ???????
??ی? .

2. ????? ?????

? ??? ?? ??ی? ?? ???ی? .
? ?? ?? ??? ???ی? ??????? ? ??? ?? ?? ????ی ????? ???ی? ????? ??ی? .
? ?? ???ی Ӂ?ی? ? ?ǘ ????? ??یی ??? ????ی? ???? ???ی? ??? ????? ?ی??
???? ?? ?Ԙی? ???? ??ی ????????ی?? ??ی? ? ?ی?????ی? ????? .
? ???? ??? ????? ???? ???? ??????ی ? ???ی? ??? .
? ????? ????? ??? ??? ???ی? ( ???ی? ?? ??? ?????ی ?ی?? ? ی? ????? ? ی?
????? )
? ?????ی ????ی ??? ??? ??ی ????? ????? ???? ? ??یی? ?? ??? ? ی? ??ی
???? ?јی ????? ????
? ?? ???? ??? ????? ???? ?ی ??? ??? ?? ?? ???? ????? ? ?ی? ???? ?????
????? ? ???ی ?ی??ی? ???? ??Ԙ ???ی? ?ی ??? .

3. ???ی? ???ی? ?ی ?? ?ی???

? ?? ??? ??ی?? ?ی??? ?? ی? ????? ???ی? ?????? ??? ?ی?? ?? ??ی??ی ????ی?
юی? ???یی ??? ????? ?ی??? ??یی? ???? .
? ???????ی ???ی? ?ی ??ی??ی ????? ??? ( ?ی???ی? C? ?ی???ی? K ? ??ی )
? ???? ??ی??? ???ی ?ی? ???ی? ?ی ??? .
? ǐ? ?ی??? ????? ?? ??? ???ی? ???? ? ?????یی ???? ???ی ?????ی? ???ی
????? ???? ???ی? ??? ????? ? ????ی ??? ??????? ???ی? ?ی ???? ???ی? ???
??ی ???ی? ?ی ? ???? ???ی ???ی ?ی??? ???? ???? . ?ی???ی? ?? ? ???? ????ی
?? ??? ??ی? ???? ????? ???ی? ?? ???? ???? ???ی? ?ی ??? .
? ?????ی ?? ??? ??? ?? юی? ?? ?????ی? ?? ????? ??? ?? ?ی ??? ???? ?ی
??? ?ی? юی? ????? ?? ????? ??? ??یی ?? ?? 8 ???? ????? ??ی ی???? ? ??
????? ??? .

4. ????ی ??????

??????? ?? ?? ?ی? ????? ????? ?? ?? ??? ??ی??ی ?????? ???? ?? ????ی ?
????? ??? ??ی ????? ???? ????? ???ی? .
? ?? ?Ԙ?? ??ی ?ی?? ?? ??? ????? ?????ی ???ی? .
? ???? ???? ????? ?? ????ی? ??ی ?? ??? ????? ?????? ?? ???? ?????
?????ی ??? ?? ????? ی? ??ǁی?? ???? ??? ????? ? ?????? ??? ???? ??? ??
????? ??? .
? ?? ?Ԙی ???? ?????? ? ?? ????? ????? ?? ??????? ???ی? .
? ?? ???? ?ی??? ???ی? ???ی? .
? ??????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ???? ?? ?ی???? ?????? ??? .
? ?? ????ی ?????? ????ی ??? ???? ? ?? ????? ?????? ?ی ? ?? ????? ???ی
???ی?? ??ی? ????? ???? .
? ?? ??? ??ی??ی ?? ?????ی ???? ???ی ? ???ی ? ??? ???? ??? . ?ی?? ??ی?
???? ??? ??? ?? ?????? ?????ی ???? ?????یی ????? .
? ???? ????? ??ی ?ی?? ??ی? ?? 15 ??ی?? ی???? ? ????? ??? ?? ?? ??ی
?ی?? ???? ??? .
? ???? ?????? ?? ??? ? ?? ???? ???? ??ی?? ?? ?????? ??? .
?????ی? ????? ?? ????? ?ی? ??? ?? ????? ?? ????? ???ی? ? ??? ???? ??
???ی? ??? ? ?? ?ی???? ?? ???ی?ی ??? ? ????? ?? ?ی? ????? ??ی ???ی ??
??ی ??? ?ی??? ?? ?ی? ??ی?? ?ی ???? .
 

****

 

???? :  ????? ” 


??? ???? ? ?????? ?? ? ?یԐی?ی
 
”  ???? ? ????? : ???? ????? ???????? ? ?????? ????? ????? ???? ?
????????ѐ??? ????? ?????-???? ????? ? ??????? ??????? ? ????? ??ی? ????
????????? ??ی?ی


 

Article source: http://www.isaarsci.ir/eduartsci%20folder/eduartsci425.htm

دانلود برنامه مدیتیشن و یوگا برای فشار خون برای اندروید

نوشته شده در موضوع فشارخون در 23 فوریه 2017

f8266 meditaion darman feshar khon دانلود برنامه مدیتیشن و یوگا برای فشار خون برای اندروید

جدیدترین نسخه از برنامه مدیتیشن و یوگا برای فشار خون را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. فشار خون علاوه بر بهره گیری از رژیم تغذیه ای سالم از طریق ورزش نیز قابل کنترل می باشد. در این برنامه کنترل فشارخون توسط تمرینات ورزشی خاص از قبیل یوگا و مدیتیشن آموزش داده شده است. این برنامه توسط تیم موسسه فرهنگی تیناپردازش مهر پارس ساخته شده است و شما هم اکنون میتوانید این برنامه را بصورت رایگان و با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

Article source: http://www.dlbartar.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%88-%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86/

کاهش فشار خون با تمرینات یوگا

نوشته شده در موضوع فشارخون در 23 فوریه 2017
کاهش فشار خون با تمرینات یوگا

طبق یافته های جدید، یوگا ممکن است به کاهش فشارخون در افراد مستعد ابتلا به فشارخون بالا کمک کند.

به گفته محققان، بیماران دارای علائم پیش-فشارخون بالا در صورت عدم اصلاح سبک زندگی خود مبتلا به فشارخون بالا خواهند شد.

دکتر آشتوش آنگریچ، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «علائم پیش-فشارخون بالا و فشارخون بالا ریسک بروز حمله قلبی، سکته و نارسایی قلبی را افزایش می دهد.»

b0db9 584e73c1925b4 کاهش فشار خون با تمرینات یوگا

کاهش فشار خون با تمرینات یوگا

مطالعه جدید شامل ۶۰ فرد سالم با فشارخون نسبتا بالا بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی به گروه تمرین یوگا همراه با تغییر در سبک زندگی یا به گروه صرفا تغییر در سبک زندگی (گروه کنترل) اختصاص داده شدند. تغییر در سبک زندگی شامل ورزش های متعادل هوازی، پیروی از رژیم غذایی سالم تر و ترک سیگار بود.

گروه یوگا با میانگین سنی ۵۶ سال، به مدت یک ماه تعالیم یوگا را دریافت کردند و این فعالیت را در خانه انجام می دادند. میانگین سنی گروه کنترل هم ۵۲ سال بود.

بعد از گذشت ۳ ماه، محققان دریافتند افراد گروه یوگا شاهد کاهش قابل توجه فشارخون خود بودند درحالیکه در گروه کنترل چنین کاهشی مشاهده نشد.

Article source: http://www.cafemed.ir/reducing-blood-pressure-with-yoga.html

مقالات جدید فشارخون

نوشته شده در موضوع فشارخون در 20 فوریه 2017

آب خالص، ایده‌آل‌ترین نوشیدنی‌ موجود است، اما چای با کیفیت نیز یکی دیگر از موارد ارزشمند در بین نوشیدنی‌هاست. چای…

Article source: http://www.majalesalamat.com/diseases/blood-pressure/

فشار خون بالا: علائم،علتها،کاهش و درمان

نوشته شده در موضوع فشارخون در 19 فوریه 2017

فشار خون بالا به معنای بالا بودن میزان فشاری است که بر اثر برخورد خون به دیواره‌ی سرخرگ‌ها ایجاد می‌شود. سرخرگ‌ها، رگ‌هایی هستند که خون را از قلب به تمام اعضای بدن می‌رسانند. میزان فشار خون، با دو عدد مشخص می‌شود. فشار خون سیستولیک (عدد بالایی) نشان دهنده‌ی فشار وارد شده به دیواره‌ی سرخرگ‌ها در هنگام انقباض قلب است و فشار خون دیاستولیک (عدد پایینی) نشان دهنده‌ی فشار وارد شده به دیواره‌ی سرخرگ‌ها در هنگام آزاد شدن عضلات قلب (بین هر ضربان قلب) است.

بالا بودن فشار خون باعث بروز عوارضی مانند بیماری قلبی، نارسایی کلیوی، تصلب شرایین، آسیب‌های چشمی و سکته مغزی و آسیب به مغز می‌شود.

علت‌ها


عللی که ممکن است منجر به فشار خون بالا شوند ممکن است ژنتیکی باشند، یا مربوط به عوامل محیطی شوند. این علل عبارتند از: برهم خوردن تعادل آب و نمک بر اثر عملکرد نامناسب کلیه‌ها، مشکلات سیستم رنین-آنژیوتاسیون-آلدوسترون در بدن ( یک سیستم هورمونی که فشار خون و تعادل آب (مایعات بدن) را تنظیم می‌کند)، مشکلات ساختاری و عملکردی در عروق بدن.

فشار خون بالا و بیولوژی

مهم‌ترین عوامل بیولوژیکی که باعث فشار خون بالا می‌شوند عبارتند از:

بر هم خوردن تعادل آب و نمک در بدن: در حالت عادی کلیه‌ها وظیفه‌ی متعادل کردن آب و نمک بدن را بر عهده دارند و این کار را با حفظ سدیم و آب و دفع پتاسیم انجام می‌دهند. در صورتی که این عملکرد کلیه دچار اختلال شود، حجم خون در بدن افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث بالا رفتن فشار خون می‌شود.

مشکلات سیستم رنین،آنژیوتاسیون،آلدوسترون در بدن 

سیستم رنین-آنژیوتاسیون-آلدوسترون در بدن وظیفه‌ی تولید هورمون‌های آنژیوتاسیون و آلدسترون را بر عهده دارد. هورمون آنژیوتاسیون موجب تنگ شدن عروق بدن می‌شود، که این امر باعث بالا رفتن فشار خون در بدن می‌شود. هورمون آلدوسترون بر عملکرد کلیه در احتباس آب و نمک تاثیر می‌گذارد. افزایش هورمون آلدوسترون در بدن، بر نحوه‌ی عملکرد کلیه‌ها تاثیر گذار است و موجب افزایش حجم خون و در نتیجه افزایش فشار خون می‌شود.

عملکرد سیستم عصبی سمپاتیک: عملکرد سیستم سمپاتیک بدن تاثیر مهمی بر تنظیم فشار خون در بدن دارد. این سیستم بر ریتم ضربان قلب، ریتم تنفس و فشار خون موثر است. محققان در حال بررسی نحوه تاثیر عدم تعادل سیستم سمپاتیک بر بالا رفتن فشار خون هستند.

عملکرد و ساختار عروق بدن: تغییر در عملکرد و ساختار عروق کوچک یا بزرگ بدن، می‌تواند موجب بالارفتن فشار خون شود. هورمون آنژیوتاسیون و سیستم ایمنی بدن می‌توانند باعث تنگی و جمع شدن عروق بدن شوند، که این موضوع بر میزان فشار خون موثر است.

دلایل ژنتیکی فشار خون بالا 

در بسیاری از خانواده‌ها، فشار خون بالا یک بیماری ارثی است. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان دهنده‌ی تاثیر برخی از ژن‌ها و جهش‌های ژنتیکی در ابتلا به فشار خون بالا بوده است. البته موارد ابتلا به فشار خون بالا بر اثر عوامل ژنتیکی تنها ۲ تا ۳ درصد از کل موارد ابتلا به این بیماری را به خود اختصاص داده است.

عوامل محیطی ابتلا به فشار خون بالا 

داشتن عادات غلط در زندگی
– مصرف زیاد نمک و حساسیت به سدیم
– مصرف بیش از حد الکل
– کم تحرکی و فعالیت فیزیکی پایین
اضافه وزن و چاقی
داروها
مصرف بسیاری از داروها از جمله داروهای آسم، داروهای هورمونی مانند داروهای پیشگیری از بارداری و استروژن و مصرف داروهای غیر تجویزی مانند داروی سرماخوردگی می‌تواند موجب ابتلا به فشار خون بالا شود.

سایر بیماری‌ها 

سایر علل ابتلا به فشار خون بالا شامل بیماری‌هایی مانند نارسایی مزمن کلیه، وقفه تنفسی در خواب، اختلالات تیروئید و ابتلا به برخی تومورها می‌شود.

عوارض 


ابتلا به بیماری فشار خون می‌تواند موجب آسیب رسیدن به ارگان‌های بدن شود. ابتلا به فشار خون می‌تواند احتمال بروز بیماری‌ها و مشکلات زیر را افزایش دهد:

– بیماری قلبی: وقتی شخص به فشار خون بالا مبتلاست، قلب او با قدرت بسیار بیشتری تپش می‌کند و به همین دلیل فشار زیادی به قلب وارد می‌شود و این موضوع باعث بروز مشکلاتی مانند بزرگ شدن عضلات قلب، نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونری و آریتمی قلبی می‌شود.
– نارسایی کلیوی
تصلب شرایین
– افزایش خطر ابتلا به آنوریسم (مترجم: بزرگ شدن و بیرون زدگی دیواره‌ی سرخرگ‌ها)
– آسیب‌های چشمی
– سکته مغزی

b0e6e  فشار خون بالا: علائم،علتها،کاهش و درمان

معنای اعداد نشان دهنده‌ی فشار خون چیست؟ 


میزان فشار خون یک شخص، در ساعت‌های مختلف روز می‌تواند متفاوت باشد و بسته به شرایط فرد در آن زمان خاص دارد.

عواملی مانند استرس، تنش عصبی، خوردن برخی غذاها (نمک و کافئین) ، تاثیر سیگار بر قلب و ورزش کردن باعث بالا رفتن فشار خون می‌شود. فشار خون در حالت طبیعی باید کمتر از ۱۲۰/۸۰ باشد. در صورتی که فشار خون بین ۱۲۰/۸۰ تا ۱۳۹/۸۹ باشد، شخص در معرض ابتلا به فشار خون بالا قرار دارد و فشار خون ۱۴۰/۹۰ و بالاتر نشان دهنده ابتلا به بیماری فشار خون بالا است. در دوران بارداری نیز فشار خون مادر، به طور طبیعی، باید کمتر از ۱۲۰/۸۰ باشد. در صورتی که فشار خون شما در محدوده‌ی خطر (بین ۱۲۰/۸۰ تا ۱۳۹/۸۹) باشد، لازم است حتما به پزشک مراجعه کنید. پزشک به شما توصیه می‌کند که تغییراتی در عادات زندگی خود بدهید، داروهای مصرفی شما را ارزیابی می‌کند و وجود عوامل خطر دیگری مانند بیماری دیابت یا بیماری‌های قلبی را بررسی می‌کند.

در صورتی که فشار خون شما کمتر از ۱۰۰/۶۰ باشد، ممکن است به فشار خون پایین مبتلا باشید و این موضوع به سایر علائم شما بستگی دارد. اگر در این‌باره مطمئن نیستید، این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید.

علائم و نشانه‌ها 


متاسفانه، فشار خون بالا ممکن است باعث بروز هیچ علائمی در فرد نشود و به همین دلیل به این بیماری “قاتل خاموش” گفته می‌شود. داشن فشار خون بالا برای مدت زمان طولانی منجر به مشکلاتی مانند حمله قلبی، بیماری‌های کلیوی و سکته‌ی مغزی می‌شود. اما برخی از افراد، همراه با بالا رفتن فشار خون، دچار برخی علائم می‌شوند که عبارتند از:

سردرد
سرگیجه
تنگی نفس
– تاری دید
– احساس کردن نبض خود در سر یا در گردن
– حالت تهوع

راه‌های درمان و پایین آوردن فشار خون 


فشار خون بالا بر اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و بنابراین راه‌های درمان و پایین آوردن سریع فشار خون نیز مختلف هستند. هدف از درمان فشار خون بالا، پایین نگه داشتن میزان فشار خون بیمار کمتر از عدد ۱۴۰/۹۰ است. اقدامات درمانی برای فشار خون بالا عبارتند از:

– بهبود عادات زندگی

– ترک سیگار

 -کاهش وزن

-ورزش کردن

-عدم مصرف الکل

-خوردن غذاهای کم نمک و کم چرب

– دارودرمانی : انواع دارو برای فشار خون بالا وجود دارند و پزشک شما سعی می‌کند، دارویی تجویز کند که مناسب شرایط شما است. انواع اصلی داروهای مخصوص فشار خون بالا عبارتند از:

-مهار کننده‌هاي گيرنده بتا (بتا بلوکر)

– آنزیم مبدل آنژیوتانسین

– مهارکننده‌هاي آنزيم تبديل کننده آنژيوتانسين(ACE)

-بلوکرهاي گيرنده آنژيوتانسين ۲

– بلوکرهاي کانال کلسيم

– داروهاي ادرارآو

– درمان بیماری‌های زمینه‌ای که موجب فشار خون شده مانند:

– تنگی شریان کلیوی

– فئوكروموسيتوم‌ (توموری كه‌ معمولاً در مركز غدد فوق‌كليوی ايجاد مي‌شود)

– دیابت

– چاقی

تغذیه و کنترل فشار خون 


معمولا اولین توصیه پزشکان و اولین اقدام درمانی برای مقابله با فشار خون بالا، تغییر در رژیم غذایی است. بنابراین رژیم غذایی فشار خون بالا بسیار حائز اهمیت بوده و  ممکن است در این راستا، پزشک شما توصیه کند:

– مصرف کافئین را محدود کنید.
– نمک کمتری مصرف کنید.
– مصرف غذاهای چرب را محدود کنید.
– از خوردن الکل اجتناب کنید.
– کلسترول موجود در غذای خود را کنترل کنید.
– غذاهای سرشار از پتاسیم مصرف کنید. ( مگر این که به علت نارسایی کلیه تحت درمان باشید، چون در این صورت پتاسیم برای شما مضر است)

آیا درمان‌های مکمل و جایگزین بربهبود فشار خون بالا موثرند؟ 


برخی استراتژی‌های درمانی مکمل می‌توانند به کنترل فشار خون بالا کمک کنند:

– استرس خود را کم کنید
– از تکنیک‌های ریلکسیشن مانند کشیدن نفس عمق، ریلکسیشن با تصویر سازی، یوگا، مدیتیشن و بیوفیدبک استفاده کنید
– به اندازه کافی بخوابید
– برخی مطالعات مصرف برخی داروهای خانگی و مکمل‌ها مانند سیر، کوانزیم Q10 (یوبی کوئینون)، کلسیم، منیزیم، روغن ماهی و تخم کتان را در کنترل فشار خون، موثر دانسته‌اند. قبل از مصرف هر یک از این مکمل‌ها با پزشک خود مشورت کنید.(کوانزیم Q10 یک آنتی اکسیدان قوی است که در تولید انرژی داخل سلولی نقش حیاتی دارد)

b0e6e telanjo فشار خون بالا: علائم،علتها،کاهش و درمان

Article source: http://drgalb.ir/894-2/

درمان با ورزش،فواید ورزش،ورزش و سلامتی

نوشته شده در موضوع فشارخون در 15 فوریه 2017

خانه
اخبار داغ
نرخ دلار
قیمت سکه
موبایل
خرید خودرو
خرید سیم کارت
تصاویر دیدنی

Article source: http://www.beytoote.com/sport/darman/